Pochwa cz. II

W przeciwieństwie do powyższych mięśni, które są zależne od woli (a w każdym razie mogą być orl niej zależne'), a składają się z włókien prążkowanych i dlatego nazywają się mięś- W Polsce potrzebne informacje każda kobieta uzyska w poradni K lub w poradniach Towarzystwa Planowania Rodziny (przyp. red.). niami „poprzecznie prążkowanymi” — przy dalszym omawianiu narządów płciowych kobiety spotykamy jeszcze jedną tkanką mięsną, złożoną z włókien „gładkich” i oznaczoną jako „mimowolną”, ponieważ czynność jej nie podlega woli. Mięśnie te kurczą się pod wpływem najróżnorodniejszych bodźców mechanicznych i chemicznych, pośrednich i bezpośrednich – przewodzonych przez tkankę nerwową. Mogą one podlegać wpływom psychicznym, ale wywierającym nań działanie na drodze okrężnej. Natomiast nie podlegają żadnym regularnym wpływom wyższych czynności nerwowych oraz niemożliwe jest spowodowanie ich skurczu za pomocą woli. Nie oznacza to, że funkcje tych mięśni są mniej ważne. Jeśli ktoś tak właśnie chciałby to rozumieć, to myliłby się bardzo. Bowiem właśnie w zakresie wewnętrznych narządów płciowych kobiety rola ich jest najważniejsza. Ściany całego kanału rodnego, a także pochwy, wyposażone są w gładkie włókna mięśniowe, które zresztą zawierają dużą domieszkę włókien elastycznych.

Po tym niezbędnym dla lepszego zrozumienia omówieniu mięśni, wróćmy do opisu pochwy. Jest to kanał utworzony z mięśni, ma ściany grubości zaledwie 4 mm, wyścielony jest od wewnątrz różową, dość wytrzymałą błoną śluzową. Ściana pochwy jest wprawdzie cienka, lecz na szczęście bardzo elastyczna. W ten sposób może dobrze spełniać wyznaczoną jej rolę. Nie można jednak zapobiec, aby nadmierne rozciągnięcie przy porodzie nie spowodowało, że ściany pochwy staną się mniej elastyczne, a kanał szerszy, niż był przedtem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>