Pobudzenie brodawek

Pobudzenie brodawek stanowi podnietę również dla strony czynnej, chociaż nie tak silną jak dla strony biernej. PoSlnieta ta powstaje prawie wyłącznie na drodze psychicznej poprzez uświadamianie sobje „dawania” rozkoszy. Bowiem same brodawki jako takie nie mają właściwości silnego oddziaływania erotycznego poprzez ich oglądanie lub dotykanie.

Inaczej jest z piersiami. Już sam ich widok – przy odpowiedniej gotowości psychicznej – wywołuje u mężczyzny pewne podniecenie seksualne, które przy obmacywaniu ich, zwykle pełną dłonią, znacznie się potęguje. Także i kobiecie ugniataiiie i dotykanie (niezbyt silne!) piersi daje przyjemne odczucia natury seksualnej, jeżeli atmosfera panująca mię- dzy partnerami jest wyraźnie erotyczna. Kobieta nierzadko pragnie i szuka tego rodzaju obmacywania w mniej lub bardziej wyraźny sposób. Mimo tego w ogólności odnosi się wrażenie, że przy tego rodzaju obmacywaniu erotycznym strona aktywna jest silniej podniecona niż pasywna.

W delikatnie i subtelnie stosowanej grze miłosnej – a przede wszystkim wtedy, gdy kochankowie nie przyzwyczai!) się jeszcze do siebie – ręka .zmierzająca do dotykania narządów płciowych żony lub męża rzadko posuwa się bezpośrednio do ceiu. Niepewnie i bojażiiwie zbliża się ona coraz bardziej, obmacuje brzuch, okolicę podbrzusza, wewnętrzne s’rony ud, niby przypadkowo dotyka narządów płciowych i cola się znowu no uda, W ten sposób ociąga się ona pewien czas, aby w końcu wejść w stały kontakt z narządami płciowymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>