Piyn wydzielany przez ściany pochwy

Mimo że pochwa nie posiada żadnych gruczołów, wydziela się w niej pewna ilość płynu, zawierającego kwas mlekowy. Zawartość tego kwasu podlega regularnym wahaniom, związanym z okresowo powtarzającymi się procesami jajeczko- wania i miesiączki, które zostaną omówione później. Mniej więcej w połowie między dwiema miesiączkartii, w okresie odpowiadającym jajeczkowaniu (wydalenie jaja przez jajnik), zawartość kwasu mlekowego w wydzielinie pochwowej jest najmniejsza. Ma to szczególno znaczenie ze względu na fakt, że plemniki męskie zachowują swoją najlepszą i najdłuższą żywotność właśnie w słabvm roztworze kwasu mlekowego, natomiast silniejszy jego roztwór powoduje szybkie ich obumarcie.

Obecność kwasu mlekowego w wydzielinie pochwy ma jeszcze inne znaczenie ochronne. Stwarza on bowiem dobre warunki dla rozwoju pewnych nieszkodliwych, a nawet pożytecznych bakterii w pochwie, natomiast tworzy niedogodne środowisko dla dalszego życia lub rozwoju szkodliwych drobnoustrojów wnikających do pochwy z zewnątrz.

Piyn wydzielany przez ściany pochwy miesza się ze złusz- czonymi komórkami nabłonka i leukocytami (białe ciałka krwi), tak że w najzdrowszych nawet narządach płciowych znajduje się w pochwie niewielka ilość rzadkiej, mlecznobia- !ej wydzieliny. Jeśli wydzieliny Lej :- nie uwzględniając miesiączki – jest bardzo dużo, należy zasięgnąć porady lekarza.

Oprócz zdolności do wydzielania, ściany pochwy posiadają również pewną zdolność do wchłaniania (resorpcji). Nie ma jednak żadnego naukowego dowodu, że wchłanianie to wywiera jakikolwiek wpływ na wydzielanie innych narządów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>