Pielęgnacja i utrzymywanie w czystości narządów płciowych

Chciałbym jeszcze podać kilka uwag o pielęgnacji narządów płciowych, a zwłaszcza o technice utrzymywania czystości. Uwagi te mogą wydawać sio nieważne, lecz tak nie jest. Zwłaszcza technika utrzymywania czystości często jest nie tylko nie wystarczająca, lecz także i w niewłaściwy sposób stosowana. Stale jednak mówiliśmy o tym, jak wielkie ma ona znaczenie.

Mycie narządów płciowych jest utrudnione przede wszystkim dlatego, że ich Towki i fałdy nie są łalwo dostępne. Oprócz tego wydalone masy łoju nie zawsze dają się łatwo usunąć. O czynnikach tych wspomnieliśmy obszernie przy omawianiu zewnętrznych narządów płciowych: chciałbym więc prosić Czytelników o powtórne przejrzenie odnośnych stron.

Celem często powtarzanego, dokładnego mycia narządów płciowych jest również usunięcie bakterii gnilnych, które z pewnością się tam osiedlają. Mycie to jest szczególnie wazne, gdyż drogi moczowe mają swoje ujście w zewnęuznych narządach płciowych: Lakże i ujście odbytnicy, zwłaszcza u kobiety, znajduje się w bezpośredniej bliskości tych narządów. Dlatego też, celem zapobiegania chorobom, konieczne jest stosowanie się do następujących przepisów.

– Dla mężczyzny (oprócz zwykłego mycia i kąpieli).

– 1. Rano i wieczorem dokładne mycie żołędzi, wewnętrznej powierzchni napleika, a zwiaszcza rowka żołędzi – po całkowitym ściągnięciu napletka. Mycie powinno się odbywać małym, uprzednio zmoczonym w cicpiej 'wodzie, namydlonym kawałkiem waty (za każdym razem świeżym).

– 2. Należy chronić bieliznę przed zabrudzeniem resztkami moczu. Jeśii została zabrudzona, należy ją zmienić, W ogóle bieliznę zmieniać tak często, jak tylko jest to inożiiwe. To samo odnosi się do bielizny7 nocnej.

– 3. Po oddaniu moczu zaleca się dokiadne usuwanie jego resztek przy pomocy kawałka waty lub papieru higienicznego

– 4. Po spółkowaniu lub po ustąpieniu finału należy obmyć ciepłą wodą i mydłem członek oraz dokładnie oczyścić żołądź – (jak opisano to w punkcie 1).

– 5. Jeśli skóra członka zostaia silnie podrażniona, co może nastąpić zwiaszcza przy niedos Mlecznej śliskości pochwy (za- czetwienienie, swędzenie, palenie, lekki obrzęk, zwłaszcza na brzegu napletka), to po ostrożnym, dokładnym obmyciu (przy ściągniętym napletku! należy dobrze osuszyć pozostałe mokre miejsca, a następnie posypać cieniuiką warstwą talku, zwiaszcza żolądi oraz rowek zażołędny. Warstwa talku ma na celu przeszkodzenie w bezpośrednim stykaniu się żołędzi i napletka, '

– Dla kobiety (oprócz zwykłego mycia i kąpieli),

– 1, Rano ! wieczorem dokładnie obmywać srom (przy pomocy kawałka czystej waty, mydła i letniej wody), ze szczególnym uwzględnieniem faid i kątów w okolicy łechtaczki i warg sromowych małych. Potem wysuszyć (nie trzeć) czystym ręcznikiem,

– 2. Jeśli to możliwie, zawsze podmyć się po oddaniu moczu, aby usunąć resztki moczu (kawałek waty, ciępla lub zimna czysta woda, mydło, wysuszenie czystym ręcznikiem).

– 3. Jak najdokładniej obmyć odbyt po oddaniu stolca: po użyciu papieru toaletowego (wycierać tylko w kierunku od przodu do tylu) obmyć dokładnie – też tylko od przodu do tyłu. (Wadliwa technika obmywania odbytu rzeczywiście nieraz doprowadziła do choroby). W końcu obmyć osobno srom, nowym wacikiem, w celu usunięcia resztek moczu. Powinno się wszelkimi sposobami unikać zanieczyszczenia sromu zarazkami znajdującymi sit: w kale.

– 4. Unikać zabrudzenia bielizny moczem, kalem lub jakimikolwiek innymi wydalinami. Gdy jednak doszło do zabrudzenia – zmieniać bieliznę. To samo odnosi się do bielizny pościelowej. A w ogóle często zmieniać bielizno!

– 5. W czasie menstruacji należy zachować jak największą czystość. Często zmieniać i zakładać tylko całkowicie czyste podpaski. Warto pamiętać, że tampony pochwowe musi się zmieniać tak samo często jak podpaski. Zmieniać bieliznę po każdym zabrudzeniu.

– 6. Po spółkowaniu lub zakończeniu finaiu dokładnie obmyć srom, jak podano to w punkcie 1. Używać letniej wody.

– 7. Jeśli srom jest podrażniony wskutek działania wydaliny miesiączkowej lub innej, a zwłaszcza wskutek niedostatecznej śliskości przy spółkowaniu (zaczerwienienie, maleńkie pęknięcia, pieczenie, swędzenie, lekki obrzęk), to po dokładnym, lecz bardzo ostrożnym obmyciu należy go osuszyć oraz za- pudrować wraz. z jego okolicą warstwą talku (za pomocą kawałka waty). Pudrowanie należy stosowrać po każdym podmyciu'. W przypadkach podrażnienia sromu w ogóle należy specjalnie dbać o utrzymanie czystości. Należy chronić srom przed nowym podrażnieniem aż do jego (szybko następującego) wyleczenia.

– 3. Nie stosować żadnych „oczyszczających” ptukań pochwyI Powodują one zaburzenia korzystnego dla z.drowia chemizmu pochwy. Należy je stosować tylko na zlecenie lekarza. Współczesny ginekolog zleca je jednak dość rzadko.

Unikać noszenia wełnianej bielizny bezpośrednio na ze- wnętrznych narządach płciowych. Dotykać narządów płciowych własnych i partnera (a zwłaszcza kobiety) tylko czystymi rękami!

Zmuszony jestem prosić Czytelników, aby we własnym interesie nie uważali powyższych przepisów za przesadne. Nieprzestrzeganie ich może się zemścić: przy czym związek zaburzeń z brakiem zachowania czystości nie zawsze jest łatwy do wykazania. Małżeństwo doskonałe może egzystować tylko pod ochroną powyższych przepisów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>