Pessarium wewnątrz maciczne

Większość lekarzy zna – chociażby tylko z historii – srebrny pierścień Grafenberga, który był dobrze znany w dwudziestych latach naszego stulecia, zwłaszcza w Niemczech, W latach trzydziestych i czterdziestych został całkowicie zarzucony, prawdopodobnie z powodu następstw nieodpowiedniego stosowania przez osoby niewykwalifikowane oraz w niezupełnie sterylnych warunkach.

W czasie ostatnich kilku lat pessarium wewnątrzmaciczne w różnorodnych postaciach na nowo wzbudziło zainteresowanie. Niektóre modele nadal wytwarzane są z metalu: jednak dzisiejsze nowoczesne pessaria, takie jak spirala Marguliesa, pętla Lippesa i luk Birnberga zrobione są z plastyku impregnowanego substancją nie przepuszczającą promieni Roentgena.

Z wielu powodów, których przytaczanie nie należy do niniejszej książki, IUD jest środkiem nadającym się raczej do masowej kontroli eksplozji ludnościowej niż do rozwiązywania indywidualnych problemów normalnego małżeństwa, IUD odróżnia się od innych metod przez to, że wymaga tylko biernej współpracy kobiety, natomiast nie wymaga żadnych wysiłków ze strony męża. Plastykowy aparacik wprowadzany zostaje do macicy przez lekarza i pozostaje w niej na stale: w razie konieczności może być z niej w każdej chwili usunięty. Przypadki zajścia w ciążę wahają się od 1,1 do 5,5°/o, w zależności od stosowanego modelu IUD, Czasem zdarza się, że IUD w czasie pierwszego miesiąca po wprowadzeniu 'go – wypada z macicy: jednakże po ponownym wprowadzeniu prawdopodobnie wytwarza się większa zdolność do zachowania go w macicy, Czasami IUD powoduje silne, bolesne krwawienia miesięczne. Zastosowanie IUD jest nadzwyczaj interesujące w zakresie masowej kontroli zaludnienia. Jest on również pomocny małżeństwom, które nie akceptują innych metod zapobiegania ciąży. Wiemy, że nadal jeszcze istnieją pewne problemy związane ze stosowaniem różnych rodzajów IUD, które należy – rozwiązać, dlatego nie umniejszając korzyści IUD należy w obecnej chwili ograniczyć je do powyżej wspomnianych przypadków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>