Penis o nienormalnie przesadnej wielkości

Dawniej sądzono, że lekarskie badanie przedmałżeńskie może zapobiec tego rodzaju katastrofie: dzisiaj wiemy jednak, ze sprawa nie wygląda tak prosto. Ikawdziwe zapobieganie zaczyna się wcześnie, w środowisku rodzinnym, uświadamianiem o sprawach seksualnych jeszcze przed rozpoczęciem dojrzewania i uwarunkowaniem przez nie komplikacji w życiu uczuciowTym. Jednorazowe, przedmałżeńskie badanie lekarskie jako przygotowanie do małżeństwa uzupełnione zostaje zwykle przez zbadanie całego organizmu, a nie tylko poszczególnych narządów, co wizytę tę czyni i tak niezbędną.

Wróćmy do zagadnień różnic w indywidualnym rozwoju no- rządów płciowych. Zahamowanie rozwoju u mężczyzny zdarza się rzadziej, ale jednak również występuje. Jeśli dojdzie do spoinowania mężczyzny z małym członkiem z kobietą o dużej pochwie, wówczas bodźce powstające na skutek ruchów frykcyjnych rzadko są wystarczające dla osiągnięcia orgazmu. Zwłaszcza kobieta odczuwa icli niedosyt.

Penis o nienormalnie przesadnej wielkości – mimo że skrajne przypadki zdarzają się rzadko – spotykany jest częściej, niż nienormalnie mały: stanowi on nie tylko właściwość osobniczą, lecz cechę występującą w całej rodzinie. Poa tym wielkość członka mężczyzny zależy od rasy. Murzyni mają na ogół większy członek niż mężczyźni biali: poza tym wśród tych pierwszych częściej spotyka się członki o nienormalnej wielkości (w porównaniu z częstością występowania ich u mężczyzn białych). Ogólnie mówiąc penis wielkości przeciętnej, a nawet mniejszej niż przeciętna dostarcza kobiecie wystarczająco silnych bodźców podniecających. Pozytywne doznania zależne są raczej od kultury seksualnej partnera. Członek tej wielkości jedynie przy dużej dysproporcji wielkości narządów płciowych mógłby być niekorzystny z punktu widzenia kobiety – ewentualnie również na początku małżeństwa. Zaburzenia przebiegu stosunku z tego powodu zdarzają się dość rzadko, jeśli mężczyzna posiadający duż.y czfonek wykazuje daleko posuniętej ostrożność, aby nie wy rządzić szkody żonie'.

Zbyt duża pochwa również nie stanowi powodu do wystąpienia zaburzeń aktu 'seksualnego, mimo że bodźce – zwłaszcza dla mężczyzny – są słabsze: przy lym należy dodać, -że dalsze poszerzenie pochwy i jej wejścia przy powtarzanych porodach nie jest rzeczą obojętną. Można jednak w dużym stopniu zapobiec powstającym w ten sposób szkodom oraz wyrównać je przez odpowiednie zabiegi i ćwiczenia. Także i techniką spótkowania można osiągnąć znaczną kompensację braków.

Jeśli jednak, mimo wszystko, pozostaje pewne osłabienie bodżcówy należy się ztym pogodzić – tak jak musimy się pogodzić z wieloma nieodwracalnymi rzeczami w życiu, np. ze starością i ze śmiercią – i starać się zastąpić braki poprzez wzmożoną tkliwość, większe oddanie, a więc większą miłość.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>