Pęcherz moczowy

Sąsiedztwo odbytnicy i odbytu ma – poza powyższym – jeszcze inne znaczenie dla narządów płciowych. Stwarza ono stale zagrożenie zanieczyszczenia ich kałem oraz zakażenia drobnoustrojami obficie występującymi w masie kałowej. Zrozumiała jest więc konieczność zachowywania jak największej czystości.

Pęcherz moczowy przedstawiony jest na naszym rysunku w stanie połowicznego wypełnieniu – podobnie jak odbytnica. Opróżnienie pęcherza odbywa się na drodze skurczu jego umięśnionych ścian, tak że cały narząd staje się mniejszy W stanie tym ściana górno-lyina pęcherza przylega do ściany dolno-przedniej. Jeśli zaś pęcherz wypełnia się coraz bardziej, przybiera kszlait kuli, stopniowo wysuwającej się ponad spojenie łonowe – aż do przedniej ściany brzucha. Równocześnie uciska on przylegające do niego od tyłu narządy płciowe.

Szkodliwe jest zatrzymywanie moczu lub zaniechanie codziennego wypróżnienia. Każda kobieta zna swoje granice pod tym względem i zdaje sobie sprawę, że iepiej i wygodniej jest regularpie zaspokajać naturalne potrzeby ustroju niz przesuwać te czynności „na później”. Nie oznacza to oczywiście, że n zdrowej kobiety okazyjne nieregularnoścj w czynności pęcherza lub odbytnicy wywierają jakiekolwiek działanie na inne narządy. Porady u lekarza należy zasięgnąć jedynie wtedy, gdy u kobiety, przyzwyczajonej do regularnie spełni-anych powyższych funkcji, pojawią się nagłe, silne zaburzenia Lej regularności.

Warto wspomnieć w końcu, że pęcherz moczowy nie łączy się ze światem zewnętrznym bezpośrednio, lecz poprzez 4-5 cm długi, lekko zagięty Umiał, zwany cewką moczową {urethra). Kanał ten zamknięty jest od góry, tzn. zawartość pęcherza dopiero wtedy przedostaje się cło cewki moczowej, gdy rozkurcza się mięsień okrężny znajdujący się w szyjce pęcherza. Ujście tego kanału, zwano ujściem cewki moczowej (ostium urethrae), znajduje się w sromie i nie posiada własnego mechanizmu zamykającego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>