Dokonanie małżeństwa a zawarcie małżeństwa

Nie ma, niestety, żadnych co do tego wątpliwości, że taka siła istnieje, przynajmniej u człowieka. Pojawia się zwykle tam, gdzie popęd do zbliżenia traci siłę, i działa tym silniej, im większy był przedtem popęd do zbliżenia. Może ona przerodzić się w wyraźną wrogość i nienawiść. Dla małżeństw jest ona tym niebezpieczniejsza, że – przynajmniej w okresie słabego natężenia – nie jest dostrzegana ani uświadamiana.

więcej

Dni niepłodne

Metoda ta, opierająca się na „rytmie” lub „dniach niepłodnych”, nie wymaga żadnych środków mechanicznych, chemicznych ani farmakologicznych. Miliony ludzi, które stosują tę metodę z własnego wyboru lub z przekonań religijnych, znają ją jako „jedyną metodę,, naturalną” – określenie, które wywołało bardzo wiele dyskusji i sporów.

więcej

Dbanie o małżeństwo

Jednym z najważniejszych zadań w zakresie higieny psychicznej jest zapobieganie temu tragicznemu, nieuchronnemu’losowi – tym tragiczniejszemu, że uderza jak grom z jasnego nieba w łudzi przepetnionych jeszcze wobec siebie jak najpiękniejszymi zamiarami. Higiena psychiczna powinna troszczyć się o to, aby uniknąć przesytu (poprzez pełną taktu wstrzemięźliwość w odpowiednim momencie, a przez to przeszkodzenie w zaspokajaniu bez reszty wszystkich pragnień). Pod tym właśnie względem godne uwagi jest ostrzeżenie i rada Balzaka, że: „mąż, który nie pozostawia swojej żonie nic do życzenia, jest zgubiony”. Jak bardzo zaś okazyjna wstrzemięźliwość kobiety może spotęgować jej atrakcyjność dla męża może świadczyć cytat z „Cymbeline” Szekspira, w którym poeta ustami męża Imogeny przemawia:

więcej

Czynniki wywierające wpływ na strefę seksualną

Spośród czynników7 wywierających wpływ na sferę seksualną, o których jeszcze nie wspomnieliśmy, należy wymienić następujące. Chodzi tu głównie o mniej lub bardziej rytmiczne wstrząsy, które przez dłuższy czas udzielają się ciaiu w pozycji siedzącej. Podczas konnej jazdy, częściej w czasie jazdy w pociągu, rzadziej w samochodzie lub na rowerze może pojawić się u mężczyzny erekcja. Można by z tego wnioskować, że właśnie krótkie i twarde wsLrząsy wywołują to pobudzenie, natomiast bardziej elastyczne, dłuższe i silniejsze wykazują pod tym względem słabe działanie. Należy przy tym podkreślić, że przyczyną erekcji w tych przypadkach nie są wyobrażenia erotyczne. Bowiem może ona powstawać wtedy, gdy psychika zaabsorbowana jest zupełnie czym innym: erekcja taka zostaje uświadomiona dopiero wtedy, gdy już istnieje. Wtedy może ona jednak pobudzić wyobraźnię erotyczną. Ta zaś z kolei może wieść do działań seksualnych, gdy tylko zdarzy się okazja. W ten sposób można wyjaśnić względnie dużą częstotliwość stosunków płciowych podczas lub bezpośrednio po podróży np. pociągiem u par, które i bez tego mają wystarczającą ilość okazji do zespolenia seksualnego.

więcej

Czasu trwania finału stosunku seksualnego

Dlatego jednak niewiele więcej można o nim powiedzieć. Technika finału należy do dziedziny czysto psychologicznej. Gdyby pokusić się o opisanie, należałoby przedstawić całą psychologię miłości – ra/em z jej na !subtelniejszymi dążeniami, najsłabszymi prądami, nurtami oraz przeciwnymi prądami. Ograniczę się tylko do jednej rady: pielęgnujcie tę część waszych stosunków płciowych z największą troskliwością i oddaniem! Jednakże strzeżcie się przesady! W żadnym stadium nadmiar nie jest tok szkodliwy, jak tutaj, gdzie wszystko jest tak subtelnie rioniowane i delikatnie tonowane. że może być zaledwie tylko zaznaczone.

więcej

Ciałko żółte

Wykrycie wszelkich powyższych współzależności wymagało wiele prac badawczych. Wnioski z tych badań dają się uprościć i streścić następująco: bodźce chemiczne wychodzą- ce z podwzgórza (hypolłiaiamus, część mózgu) zapoczątkowują cały cykl regularnych przemian w organizmie kobiety. Aktywizują one przysadkę mózgową (hypophysis cerebri), gruczoł wewnątrzwydzielniczy znajdujący się w siodełku na podstawie czaszki. Przysadka zaś, w zależności od potrzeby, pobudza lub hamuje wytwarzanie hormonów jajnikowych.

więcej

Bóle poporodowe

Jako wyjaśnienie musimy przyjąć zmiany, jakim pb zapłodnieniu podlega jajnik uraz jego czynności, a także towarzyszące temu przestrojenie w zakresie przemiany materii. (Tor. to, co powiedziano w rozdz. III-3J

więcej

Maxima potrzeb seksualnych

Wspomniane tu, wzmożone libido, następujące w 12-13 dniu po początku menstruacji, dalekie jest od tego, aby być staiym. Nie jest ono nawet częste. Jeśli na ogói mogę się zgodzić z Marią Stopes – oczywiście z pewnym zastrzeżeniem dotyczącym częstości tego zjawiska – że niektóre kobiety odczuwają nasilenie popędu do zbliżenia w dniach poprzedzających menstruację, muszę wyrazić sprzeciw, gdy chodzi o nasilenie tego popędu w okresie międzymiesiączkowym, bowiem od zapytywanych kobiet częściej otrzymywałem odpowiedzi, że w okresie tym libido raczej zmniejszało się , niż zwiększało.

więcej

Aphrodisiaca

Inne lekarstwa, podnoszące ogólny stan zdrowia, wywierają wskutek tego również wzmacniający wpływ na czynności seksualne. Między tymi lekarstwami znajdują się także takie, jak np. związki fosforu, które wywierają stosunkowo silny korzystny wpływ na potrzeby seksualne.

więcej

Jak kształtuje się jego higiena?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy wpierw wyjaśnić, co to jest w-ydolność seksualna małżonków, oraz uzmysłowić sobie, w jaki sposób i w jakim stopniu wpływają na tą wydolność – i w ogóle na współżycie seksualne – różnorodne zewnętrzne i wewnętrzne warunki życiowe. Z czynników tycn sama już wyłoni się racjonalna, zdrowa regulacja zachowania seksualnego.

więcej

Analiza całowania

Przy tych pocałunkach również można osiągnąć różne natężenie bodźców poprzez stopniowanie ich oraz zmianę jakości i intensywności. Odcienie ich mogą się wahać od pocałunków lekko muskających lub łechcących do silnie ssących lub kąsających.

więcej

Czynny zmysł dotyku

Czynny zmysł dolyku wyzwala wyraźne, między innymi również i bardzo silne stany podniecenia seksualnego, gdy dotykanie ciała człowieka odbywa się w zamiarach erotycznych, lub co najmniej w podświadomym do tego nastawieniu. Przy odpowiednim nastawieniu, najlżejsze, nawet przypadkowe dotknięcie może spowodować dreszcz rozkoszy miiosnej.

więcej

Popudzanie potencji różnymi środkami cz. II

Jeśli chcielibyśmy się ograniczyć tylko do pobudzeń miejscowych, można stosować dla obojga płci nasiadówki kwaso- węglowe, które łączą zaletę prostoty z koncentracją działania pobudzającego na dolną część tułowia. W lekkich postaciach obniżenia pobudliwości miejscowej mogą one stanowić dobry środek pomocniczy do przygotowania się do mającego się odbyć stosunku plciov,’ego. Lekarz, który w tym celu będzie je zaleca!, zawsze zaznaczy, że zabieg mający wyraźnie cechy szLucznego przygotowania się do zaplanowanego stosunku oznacza błąd estetyczny – zwłaszcza dla kobiety. Może nawet wpływać hamująco na jej odczucia. Aby uniknąć takiej sytuacji, nasiadówki przez jakiś czas stosować trzeba regularnie, w każdy wieczór, bezpośrednio przed układaniem się do łóżka. Jeśli potem dojdzie do stosunku płciowego, będzie on miał charakter spontaniczny, niezbędny dla możliwie dobrego I pięknego jego przebiegu.

więcej

Po stosunku seksualnym

Mężczyzna, który poddaje się nawykowi zaspokojenia potrzeby snu po zakończonym spólkowaniu (a istnieją takz.e kochający mężczyźni, którzy czynią to z niewiedzy lub bezmyślności). który odwraca się t chrapie, podczas gdy u jego małżonki podniecenie seksualne dopiero zaczyna opadać – nie tylko, że sam siebie pozbawia najpiękniejszych odczuć, iecz burzy również złudzenia żony. Dowodzi on w ten sposóbże nie ma pojęcia o istocie kobiety, o pięknie jej miłości, o uczuciach, które w niej rozbudził, o jej pragnieniu pieszczot, które znacznie przedłuża czas trwania osiągniętego orgazmu. W finale przejawia się kultura miłosna mężczyzny.

więcej