Dojrzałość płciowa u kobiet

Dojrzałość płciowa u jednych kobiet trwa dłużej, a u innych krócej, przeciętnie ok. 30-35 lat. Kończy się ona u 40% kobiet w wieku 46-50 lat, u ok. 26°/o – między 41 a 45, a u 15°/o – między 51 a 55 rokiem życia, W pozostałych przypadkach miesiączkowanie znika w jeszcze późniejszym wieku, lub – co zdarza się częściej – we wcześniejszym, tzn. przed ukończeniem 40 roku życia. W naszym stuleciu jednak wydłużył się ogólny czas trwania dojrzałości płciowej: kobiety zaczynają miesiączkować w przeciętnie wcześniejszym wieku, natomiast miesiączka zanika w wieku późniejszym.

więcej

Pobudzenie brodawek

Pobudzenie brodawek stanowi podnietę również dla strony czynnej, chociaż nie tak silną jak dla strony biernej. PoSlnieta ta powstaje prawie wyłącznie na drodze psychicznej poprzez uświadamianie sobje „dawania” rozkoszy. Bowiem same brodawki jako takie nie mają właściwości silnego oddziaływania erotycznego poprzez ich oglądanie lub dotykanie.

więcej

Odzież współczesnych mężczyzn

W końcu należy podkreślić, że zarówno ruchy ciaia, jak i percepcje słuchowe związane z rytmem odgrywają dużą rolę pobudzającą odczucia seksualne. Odzież człowieka jedynie w strefach zimniejszych ma na celu zachowanie własnego ciepła. W cieplejszych krajach me miała ona początkowo żadnego innego znaczenia, jak tylko ozdobę ciaia, uczynienie go bardziej przyciągającym oraz skierowanie uwagi na określane jego części.

więcej

Ukąszenia w czasie spólkowanta

Stąd również umyślne, szorstkie obchodzenie się mężczyzny z kobietą w czasie ruchów frykcyjnych, które nawet bardziej odpowiada kobiecie niż samemu mężczyźnie. Natomiast szorstkość la nie wynika z chęci wzmocnienia podniet związanych z tarciem, gdyż podniety te są silniejsze właśnie przy tarciu mniej intensywnym, a bardziej rozważnym i wyrafinowanym. nym natężeniu. Z bólu – który w stanie silnego podniecenia seksualnego prawie wcale nie jest odczuwalny, a który zresztą nie może być rozpatrywany jako prawdziwy ból. ponieważ „normalne” ukąszenie miłosne nie „przenika” na wskroś. Nie niszczy ono skóry, więc nie powoduje krwawienia: nie wytwarza rany, więc nie pozostawia blizny: uwidacznia się u ukąszonego przez kilka dni lub najwyżej przez kilka tygodni w postaci czerwono-smego, a potem żółtozielonego znaku.

więcej

Argumenty za i przeciw społkowaniu podczas ciąży

Jednakże, kto chciałby zaprzeczyć, że spólkowanie w czasie ciąży może mieć, a nierzadko rzeczywiście ma, przykre następstwa, ten popełniłby nie mniejszy błąd, niż lekarz, który nastawiony jest wyłącznie na tę stronę zagadnienia.

więcej

Trudności przy stosunkach płciowych uwarunkowane psychicznie

Niektóre postacie zaburzeń rozwoju seksualnego kobiety uwarunkowane są przez wady fizyczne – częściowo wrodzone, częściowo spowodowane zaburzeniami przemiany materii – które przeszkadzają normalnemu rozwojowi i osiągnięciu odpowiednich wielkości narządów płciowych: macica pozostaje mata, wąska i jędrna, oznaczamy ją wtedy mianem macicy infantylnej.

więcej

Wydzielanie śluzu przez mężczyzn

Vydzielanie śluzu, o którym mówimy, jest następstwem erekcji członka oraz jego miejscowego pobudzania, a więc przedstawia drugą tazę podniecenia seksualnego. Częściej jednak stanowi pierwszą fazę tego podniecenia i powsta:e jeszcze wtedy, gdy członek jest wiotki lub częściowo wywiedziony.

więcej

Pęcherz moczowy

Sąsiedztwo odbytnicy i odbytu ma – poza powyższym – jeszcze inne znaczenie dla narządów płciowych. Stwarza ono stale zagrożenie zanieczyszczenia ich kałem oraz zakażenia drobnoustrojami obficie występującymi w masie kałowej. Zrozumiała jest więc konieczność zachowywania jak największej czystości.

więcej

Skóra prącia

Skóra prącia jest prawie pozbawiona owłosienia, cienka delikatna, elastyczna i rozciągalna. Przylega ona bezpośredni« do części członka, klóre pokry- wa. Nie jest oddzielona od nich warstwą tłuszczu, a jednak jest na tyle od nich oddalona, ze pozwala się łatwo przesuwać, Na końcu członka Iw orzy ona podwójną fałdę okrężną w laki sposób, że jirzyinocowana jest 1 na samym wierzchołku zołędzi, lecz trochę bardziej ku LJ łowi, 2-3 cm poza jego brzegiem, na górnym przednim Lrzcgu trzonu członka. Tak utworzone zdwojenie skóry nazy,1. : się napletkiem (prae- putium, nr 28), W wieku chłopięcym e ple tek. obejmuje po- chęvkpwatO żnla/lź prącia, U dorosły-!’. natomiast żołądż zwykle jest -widoczna, wystając lekko z otworu haplólka. Otwór ten jest zazwyczaj wystarczająco duży, a napletek sam jest tak elastyczny i przesuwalny, że pozwala się całkowicie zsunąć z żołędzi. Po zsunięciu napletka uwidacznia się kształt żołędzi, który uprzednio, wskutek przykrycia go, był lekko zarysowany. Żołądż uwidacznia się w posiaci ściętego stożka, który od strony grzbietu członka jest dłuższy i ma większą objętość niż po stronie br/.uscmj (mosznowej). Odpowiednio do tego, tylny brzeg żołędzi, tz-:. korona zołędzi (ccrona g!an dis) przebiega nie pierścieniom,.to, lecz w kształcie owalu, skośnie ustawionego do osi c:. ‚ ba.

więcej

Przerwanie błony dziewiczej

O technice defloracji mówiliśmy już w rozdziale VI-2. Wystarczy więc wskazać, że członek wnikający do pochwy powinien zmierzać od góry i przodu (gdy kobieta leży na grzbiecie), aby jego czubek wślizną! się do wejścia do pochwy wzdłuż przedniej ściany przedsionka. Przy dalszym wnikaniu członka napina się przedni brzeg błony dziewiczej i pęka – zwykle po obli stronach. Zrozumiałe jest, że sprawia to kobiecie pewien ból. Nieprzeczulona kobieta, z normalną pod względem anatomicznym błoną dziewiczą, znosi ten ból bardzo dobrze. Czas trwania bólu może być znacznie skrócony – nawet do jednej sekundy – gdyż mąż, w chwili gdy poczuje opór przy wnikaniu żołędzi członka, zareaguje nań nie brutalnym wprawdzie, lecz zdecydowanie silnym ruchem napierającym. Jeśli przy tym kobieta nie cofa się do tyłu, aby uniknąć boiu, lecz przeciwnie, przyciśnie się lekkim ruchem do mężczyzny, za jednym zamachem następuje: pęknięcie błony dziewiczej, dokonanie defloracji oraz wprowadzenie członka (!ni/nissio penis). Krwawienie spowodowane drobnymi pęknięciami naczyń jest lekkie i samo ustaje. Wyjątkowo tylko jest silniejsze i trwa dłużej. W takim przypadku młoda żona powinna się położyć na plecach i – przy zaciśniętych nogach – przyciskać kłębek waty do dolnych części wejścia do pochwy. Krwawienie szybko wówczas ustaje. Jedynie w niezwykle rzadkich przypadkach konieczna jest pomoc lekarska.

więcej

Ułożenie tylne boczne przy spółkowaniu cz. II

Spóikowanie odbywa się najłatwiej, gdy kobieta leży z mniej lub więcej zgiętymi nogami w stawach biodrowych (w ułożeniu na boku), podczas gdy męzczyzna utrzymuje się bardziej w ułożeniu wyprostowanym zgodnie ze swoją osią podłużną. Przez stopniowanie tych ułożeń oraz nachylenie miednicy w stosunku do ciała można bez wysitu osiągnąć dokładne stopniowanie głębokości wnikania członka do pochwy.

więcej

Schorzenia ogólne mogą działać szkodliwie

W moim przekonaniu, w gabinecie lekarskim poświęca się zbyt mało uwagi zagadnieniu utrzymania lub przywracania sprawności czynnościowej do stosunków płciowych, a w każdym razie dotyczy to kobiet. Większość lekarzy chętnie pomija to zagadnienie, często z delikatności. Jest ono jednak co najmniej tak ważne jak utrzymanie lub przywrócenie płodności, któremu – słusznie! – poświęcamy tak wiełe miejsca w rozważaniach lekarskich. Nie ustępuje leż ono zagadnieniu wydolności do pracy.

więcej

Rozpoczęcie gry miłosnej

Przyjmuję, że granicą tą jest pocałunek miłosny, który może być uważany za pierwowzór dotyków erotycznych, dlatego zaliczam go już do gry miłosnej. Gra miłosna rozpoczyna się od pocałunku miłosnego, a kończy w momencie rozpoczęcia spółkowania. Jest ona niezbędnym przygotowaniem do spółkowania i ma na celu wprawienie mężczyzny i kobiety w taki stan psychiczny i fizyczny, który umożliwia należyte zespolenie seksualne.

więcej

Pęcherzyki nasienne

Funkcją zbiorników nasienia spełniają przede wszystkim obydwie bańki nasieniowodów leżące u podstawy pącherza. Są to wrzecionowato rozszerzone części nasieniowodów. Od zewnątrz widoczne są jako matę guzkowate uwypuklenia ściany, którym od wewnątrz odpowiadają wgłębienia. Błona śluzowa wyściełająca je ma mnóstwo Fałd i zagłębień. Bańki mają 3-4 cm długości i prawie 1 cm szerokości. W nich właśnie zbiera się ciecz nasienna przesuwana z najądrzy. Odruchowo następujący skurcz ściany mięśniowej tych zbiorników wyciska ich zawartość do cewki moczowej przez delikatne przewody wyprowadzające, jakimi są ostatnie odcinki na- sieniowodów. Przez te same przewody wyprowadzające i w tym samym czasie przedostaje się do cewki moczowej zawartość obydwu pęcherzyków nasiennych kurczących się razem z bańkami nasieniowodów.

więcej