Pachnidła a odczucia seksualne

Podsumowując to co powiedziano, widzimy, że zmysł węchu nawet u ludów cywilizowanych ma ścisły związek z odczuciami seksualnymi. Ogólnie mówiąc, zarówno zapachy seksualne, jak i silne osobnicze wywierają u osób na pewnym poziomie intelektualnym raczej negatywny wpływ przy pierwszych próbach zbliżenia, a więc wytwarzają łub wzmacniają antypatię seksualną. Jeśli jednak przekroczony zostanie pewien próg tego zbliżenia, mogą działać podniecająco lub też wydatnie wzmagać istniejące już podniecenie seksualne. Jednakże anomalie zapachów, zwłaszcza zdradzające nie- domycie, mogą działać hamująco nawet na daleko zaawansowane podniecenie seksualne.

Zgodnie z powyższym łatwo jest zrozumieć, że człowiek już od dawna starał się – za pomocą naturalnych lub sztucznych pachnideł – ukryć lub wzmocnić własne zapachy.

Pachnidta a odczucia seksualne. Temat ten jest tak ważny i obszerny, że kusi mnie, abym napisał o nim osobną książkę. Zagadnienie to nie jest jednak jeszcze na tyle zgłębione, aby móc przestać posługiwać się’ogólnikami i wgiębić się w szcze- góiy. W ten sposób powstałaby książka, podobna do wielu innych, które omawiają miłość i jej wszelkie dziedziny w taki sposób, jakiego wolałbym uniknąć.

Stosowanie przyjemnie pachnących substancji – z fizjologicznego punktu widzenia – zmierza do osiągnięcia różnych celów, które można podzielić na pięć grup. Dwie z nich (tworzące razem pierwszą główną grupę) mają naturę ogólną, natomiast pozostaie trzy (tworzące drugą główną grupą) mają charakter seksualny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>