Oznaka zwolnionej przemiany materii

Ponieważ wiemy, jak wielki wpływ wywiera czynność jajników na ogólny stan kobiety, jej przemianę materii i psychikę, nie dziwi nas, że ustanie tej czynności daje się we znaki we wszystkich tych dziedzinach. Falistość procesów życiowych ustaje: odtąd procesy te utrzymują się na mniej więcej jednakowym poziomie, znajdującym się poniżej przeciętnej wartości poziomów uprzednich.

Oznaką zwolnionej przemiany materii jest czasem dostrzegalna skłonność gromadzenia się tkanki tłuszczowej w całym ciele. Jest to uwarunkowane obniżeniem aktywności cielesnej oraz spożywaniem zbyt dużej ilości pokarmów (psychologiczna kompensacja utraty zdolności do rozrodu). Objawy ogólne znane z dni spadku fali i początku menstruacji występują Natomiast czynność jajników bez miesiączki jest możliwa, jednak po dłuższym okresie ulega zaburzeniom.

W Polsce wszystkie poradnie rejonowe, jak też, poradnie Towarzystwa Planowania Rodziny zachęcają swoje pacjentki do wykonywania tych badań (przyp. red.). w bardziej przewlekłej formie i są w len sam sposób wyjaśniane.

Bardzo dokuczliwe są najczęściej zaburzenia wywoływane nieprawidłową czynnością drobnych naczyń krwionośnych: napadowo występujące uczucie gorąca i „uderzenia” krwi do głowy (przy których można zaobserwować jak twarz nagle czerwienieje), wzmożone poty, bicia serca, zawroty głowy, szum w uszach, mroczki przed oczami itp.

Bardzo szkodliwie na samopoczucie mogą wpływać objawy ze strony psychiki. Fch przyczyna utrzymuje się przez dłuższy czas i może być intensywniejsza, niż przy krótko trwających zaburzeniach tego rodzaju związanych z miesiączką, Kapryś- noić, drażliwość, zwiększona pobudliwość z obniżoną możliwością opanowania się. przygnębienie i depresja bez uzasadnionych przyczyn. Najczęściej nasilenie tych objawów można wytrzymać. Jednak u kobiet, które już wcześniej nie odznaczały się równowagą psychiczną, mogą one osiągać takie rozmiary, że konieczne jest szukanie pomocy u lekarza.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>