Otrzewna

Na tabl. II widać wyraźnie, że otrzewna schodzi na ścianę tylną macicy znacznie niżej niż na przednią, oraz że od przodu nie dochodzi do ściany pochwy, jak to się dzieje od tylu.

Otrzewna jest bardzo silnie przyczepiona do leżącego pod nią mięśnia macicy. Jedynie w miejscu przejścia otrzewnej z macicy na pęcherz przyczep jej jest słabszy, W miejscu tym otrzewna pozwala się łatwo przesuwać w stosunku do podłoża „, Miejsce to tworzy fałdę pęcherzowo-maciczną. Od tego miejsca ku przodowi otrzewna pokrywa większą część tylnej ściany pęcherza i rozciąga się dalej powyżej spojenia łonowego na przednią ścianę brzucha. Uprzednio wspomnieliśmy już o tylnej fałdzie tworzącej dolną część jamy Douglasa,

Od tego miejsca otrzewna rozciąga się na kręgosłup oraz boczne ściany jamy brzusznej.Krótko mówiąc: otrzewna, czyli bardzo cienka, połyskująca błona, wyściela całą jamę brzuszną oraz pokrywa trzewia brzuszne. Narządy płciowe wewnętrzne, z wyjątkiem pochwy,

W naszym pojęciu „bezbolesny poród” nie oznacza, że rodząca nie odczuwa bólu, natomiast, odpowiednio przygotowane! przez „szkoły rodzenia”, nie boi się fizycznego cierpienia, z własnej osoby przenosząc zainteresowanie i troskę na rodzące się dziecko (przyp- red.).

Biały pas, znajdujący się na rysunku między ścianą macicy a linią otrzewnej nie oznacza tkanki łącznej, lecz pozostawiany został jedynie w celu uzyskania większej przejrzystości schematycznego rysunku. są prawie zupełnie pokryte otrzewną oraz są utrzymywane w swoim położeniu przez poprzecznie przebiegające przez miednicę zdwojenie otrzewnej. Na tab!. II starałem się przedstawić sytuację tak wyraźnie, jak tylko to jest możliwe, aby ułatwić zrozumienie tych skomplikowanych współzależności. W tym celu można wyobrazić sobie jamę otrzewnową (na rysunku ukośnie zakreskowaną), tzn, jej dolną część, którą się interesujemy, jako całkowicie wypełnioną jelitami, które przylegają ze wszystkich stron do narządów płciowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>