Orgazm kobiety

Spotyka się kobiety, które z cala pewnością twierdzą, że tylko wówczas przeżywają pełny orgazm, gdy odczuwają uderzenie spermy. Stanowią one jednak znaczną mniejszość. Przeżycie orgazmu, które – przy uprzednio istniejącym korzystnym nastawieniu psychicznym – dochodzi do skutku w momencie zbliżania sic wytrysku lub przy .nieznacznej ilości spermy, stanowi dowód na to, że uderzenie męskiej spermy nie jest czynnikiem niezbędnym dla kobiety.

Czy oznacza to, że’czynnik ten nie ma żadnego znaczenia? Tak sądzić byłoby dużym błędem. Ma on bowiem – a przynajmniej u większości kobiet różna wartość. Jeśli zapytuje się kobiety, które są w stanie dokładnie obserwować własne odczucia oraz analizować je (należy dodać, że niewiele jest takich kobiet, gdyż wymaga to pewnych ćwiczeń), otrzyma się wprawdzie pojedyncze wypowiedzi, że wytrysk spermy wyzwala orgazm. Większość kobiet jednak precyzuje to mniej więcej w następujący sposób: ,,Czuję, że po osiągnięciu – wzrastającego wskutek poprzednich bodźców – bardzo wysokiego, pełnego napięcia oczekiwania, nagle pojawia się orgazm, gdy tylko odczuję pierwsze silne skurcze wytryskowe członka w pochwie i sromie oraz towarzyszące im spazmy orgasiyczne ciała męża. Odczucie punktu kulminacyjnego jest tego rodzaju, że dalszy wzrost przez dopływ bodźców byłby

Na przykład przy często powtarzanych spółkowuniach, a nawet przy pseudoejakulacji. ' już nie do zniesienia. Wtedy odczuwam wytrysk spermy – co uświadamiam sobie bardzo dokładnie – jako niezwykle kojące, łagodzące i zaspokajające. Sprawia ono, że mogą nadal odczuwać rozkosz pod wpływem bodźców dostarczanych przez ruchy ejakulacyjne mąża – bez obawy przesytu. Dalszy dopływ bodźców oraz ukojenie wyrównują się w ten sposób, że uzyskany na początku maksymalny szczyt rozkoszy utrzymuje się niezmiennie aż do końca orgazmu mąża, po czym dopiero powoli sią obniża”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>