Organizm mężczyzny nie wysila się, aby dostarczyć nasienie

O tym, gdzie leży określona w powyższy sposób granica wydolności, nie naruszająca zdrowia oraz możliwość znoszenia przez kobietę bodźców i reagowania na nie bez szkody dla organizmu, decyduje konstytucja kobiety i jej temperament, obecność chorób la zwłaszcza obniżających odporność psychiczną), zmęczenie z innych powodów, a w końcu pewne wpływy zewnętrzne, do omawiania których jeszcze powrócimy.

Zrozumiałe jest przeto, że granica ta u rożnych kobiet przebiega rozmaicie. Także i u tej samej kobiety nie przebiega stale jednakowo. Raz jest łatwo osiągalna, to znów (w innym okresie) bardzo odległa, Na ogół jednak niełatwo ją przekroczyć: bowiem wydolność zdrowe: i doświadczonej kobiety jest duża – o wiele większa nawet niż przeciętna potencja mężczyzny.

Oczywiście organizm mężczyzny nie wysila się, aby dostarczyć nasienie, jeśli komórki jego oraz część produktów dodatkowych wytwarzane są równomiernie w miarę upływu czasu – tak, że nagromadzona masa nasienia gotowa jest do wytrysku.

Sprawa wygląda inaczej, gdy ejakulacja ma nastąpić po wyczerpaniu się nagromadzonego zapasu. Wledy bodźce zmuszające do nowego wytrysku stanowią niezwykłe obciążenie dla delikatnych narządów wykonujących to zadanie. Także i cały organizm narażony jest wówczas na szczególnie duży wysiłek (psychiczny i lizyczny) związany z koniecznością przetworzenia bodźcowi na tak silne, aby zmusiły narządy wytwarzające nasienie do nadzwyczajnej pracy. Jasne jest, że nie każdy mężczyzna i nie w każdej chwili może sprostać tym wymaganiom.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>