Odzież współczesnych mężczyzn

W końcu należy podkreślić, że zarówno ruchy ciaia, jak i percepcje słuchowe związane z rytmem odgrywają dużą rolę pobudzającą odczucia seksualne. Odzież człowieka jedynie w strefach zimniejszych ma na celu zachowanie własnego ciepła. W cieplejszych krajach me miała ona początkowo żadnego innego znaczenia, jak tylko ozdobę ciaia, uczynienie go bardziej przyciągającym oraz skierowanie uwagi na określane jego części.

Odzież mężczyzn w krajach cywilizowanych ma na celu przede wszystkim zadanie, jakie spełnia w chłodnym klimacie, tj. ochronę przed zimnem. Jedynie sporadycznie spotyka się w historii modę, której widocznym celem było uwypuklenie specyficznych cech męskich, jak to działo się wówczas, gdy narządy płciowe męskie umieszczano w specjalnie do tego celu przeznaczonych woreczkach znajdujących się na zewnątrz spodni, tak że były one widoczne już na pierwszy rzut oka.

Te, tzw. „braguettas”, które można określić mianem „spodenek”, pojawiły się około połowy XV wieko. Jak można domniemywać, powstały one na wzór ubiorów męskich z czasów Karola Śmiałego. Na początku XVI wieku stały się one w ośmieszający sposób przesadne, Diirer i jego współcześni uwidaczniali je na obrazach przedstawiających ówczesnych najemnych żołnierzy.

Odzież współczesnych mężczyzn na ogól nie oddziaływa pobudzająco. Inaczej dzieje się z odzieżą kobiet, które – zwłaszcza w ostatnich latach – podporządkowały się raczej zasadom ludów gorących krajów. Odzież ich bowiem zmierza nie tyle do okrycia ciała, ile nastawiona jest na spowodowanie wzrostu podniecenia. Zresztą i wówczas, gdy odzież stosowana była celem ochrony przed zimnem, można było dostrzec w pierwszym rzędzie skłonność do uwypuklenia cech płciowych wtórnych. Przykładem tego są dekolty lub gorsety, któ rych zasadniczym celem było uwypuklenie biustu, w taki sam sposób, jak czyni to obecnie stanik. Dalszym przykładem jest wiotka kibić, która miała na ceJu uwypuklenie piersi i bioder w większym stopniu niż normalnie było to możliwe. Warlo wspomnieć również o tiurniurach z lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Początkowo stosowano je jedynie z zamiarem zwrócenia uwagi na okrągłość podściółki tłuszczowej pośladków (która należy do typowych, wtórnych, cech płciowych kobiety i stanowi z pewnością ważną podnietę), jednakże w końcu stosowano je z laką przesadą, że kobiety z „lepszego towarzystwa” wyglądały bez wątpienia jak Hotentotki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>