Objawy wypadowe

Szczególnie silnie przejawiają się zaburzenia klimakterycz- ne, tzw. objawy wypadowe, gdy czynność jajników (oraz miesiączka) ustanie nagle. Jeśli zaś klimakterium przebiega tak. że miesiączka staje się coraz słabsza i okresy międzymiesiącz kowe stają się coraz dłuższe (co oznacza powolne ustawanie czynności jajników), wówczas objawy wypadowe, zwłaszcza te ze strony psychiki, są słabsze i łatwiejsze do zniesienia. Kobiety, które w okresie klimakierium wykazują równowagę psychiczną, spokój i pogodny nastrój, to te, u których czynność jajników ustępowała powoli.

Gdy szczęśliwie przeminą lata przejściowe i w końcu nastąpi menopauza, u kobiety – po przykrych objawach związanych z klimakterium – pojawia się era dobrego samopoczucia i fizycznego zdrowia. Jest to zasłużone odszkodowanie od natury za surowe wymagania stawiane kobiecie w okresie dojrzałości płciowej. Dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne pozwala wówczas bardziej niż kiedykolwiek kobiecie, żonie, matce na znalezienie w domu spokoju ducha Staje się ona rozsądną, kochającą, dobrą, mądrą, znającą życie kobietą, ponieważ zaznała trudów z nim związanych. Wie ona co należy się dzieciom i czego mogę się spodziewać od przyszłości: rozumie je i może służyć im radę, ponieważ posiada doświadczenia młodzieńcze i z okresu dojrzałości. Obecnie zna ona wystarczająco mężczyznę, aby w pełni zrozumieć swojego męża, wspierać go przy pokonywaniu trudności życiowych, wybaczać mu słabostki oraz wychodzić naprzeciw jego życzeniom. Teraz ona wynagradza go szczerą troskliwością, którą przedtem on ją otaczał – jako mądry mąż: służy mu pomocą, którą on jej ofiarowywał w niełatwych dia nich obojga dniach okresu przejściowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>