Objawy miesiączki

Przekrwieniu ulegają również wiązadła oraz przyczepy macicy, a także tkanki otaczające, przez co powstaje uczucie ciężaru i pełności w podbrzuszu, parcie na mocz i stolec oraz uczucie ciągnięcia w udach. Są to objawy raczej normalne.

To samo można powiedzieć o lekkich bóiach związanych ze skurczami macicy. Pojawiają się one napadowo, najczęściei w początkowym okresie i ustępują, gdy krew wypływa już obficie, a zwłaszcza wtedy gdy drobne kawałki błony śluzowej i bryłeczki krwi, które zabarykadowały ujście wewnętrzne macicy – zostaną wydalone na zewnątrz. Kobiety, które już rodziły, opisują te bóle brzucha i krzyża jako podobne do występujących w czasie ciąży. Intensywność bólów jest zmienna nie tylko u różnych, a!e nawet i u tej samej kobiety w różnych okresach jej życia, przy czym zmienność jest duża – od zera aż do silnych bólów, które już trzeba uznać z a chorobliwe. '

Wszystkie powyższe razem wzięte objawy, mimo że są ,,normalne”, są wystarczająco nieprzyjemne, aby zrozumieć,.że kobiety określają miesiączkę mianem „niedyspozycji” (złego samopoczucia). Istnieją oczywiście nieliczne kobiety, dla których pojęcie „niedyspozycja” nie ma żadnego znaczenia, ponieważ nie odczuwają żadnych dolegliwości -w czasie miesiączki i dopiero krwawienie jest oznaką, że już się ona pojawiła.

Niedyspozycja miesią ?Kow a mc jest zresztą odczuciem tylko miejscowym, lecz ogólnym: nawę! wtedy gdy niektóre odczucia ogólne są wynikiem promieniowania i reakcją na zaburzenia miejscowo.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>