Normalne spółkowanie i zmęczenie

Czy można się dziwić, że proces, który wymaga tak intensywnego zaangażowania psychiki i ciata, stanowi wysiłek, którego naturalnym następstwem jest pewne zmęczenie? Z pewnością nie! Jeśli jednak pragniemy właściwie zrozumieć i ocenić to zmęczenie – co konieczne jest ze względu na jego praktyczne następstwa – musimy bliżej rozważyć zagadnienie.

Przede wszystkim należy podkreślić, że normalne spólko- wanie tve doprowadza do zmoczenia z powodu wysiłków7 mięśniowych, lecz wyłącznie z powodu obciążeń psychicznych. Mniej lub bardziej nagie odprężenie następujące po tak silnie wzmożonym napięciu, wywołuje nie tylko zwykłe zmęczenie, tęcz przejściowo nawet pewną senność: jest to objaw spotykany w analogicznych procesach rnzgrywniąi yrh się jedynie w zakresie psychiki.

Im wyższe jest napięcie oraz bardziej stromy jego spadek, tym wyraźniejsze jest uczucie zmęczenia i senność. Pierwszy czynnik !napięcie) wyjaśnia nam. dlaczego spólkowanie odbyte w spusob rzeczowy i spokojne, w kró‘kim czasie i bez podniecających przygotowań, powoduje mniejsze zmęczenie niż taki, który odbywa się z zaangażowaniem cate: psychiki, przy zastosowaniu subtetnei Techniki i w na | wyższym uniesieniu miłosnym. Drugi cvyn.uk (stromy spadek napięcia) wyjaśnia nam stary i powszi ,:hnie znany laki, że kobieta wraz z jej stopniowo opadającym podnieceniem fporównaj krzywą A, strona 173) podlega o wiele mniejszemu zmęczeniu niż mężczyzna. Zdanie: „post cudum omne nnimnl ins/e” Ipo stosunku każde stworzenie jest smutnel – odnosi się jedynie do mężczyzny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>