Niezaspokajający przebieg spółkowania

Omówiłem obszernie stosunek przerywany (coitus interru- pius), ponieważ jego przebieg i skutki dla kobiety stanowią przykład nie zaspokojonego podniecenia seksualnego. Tym autorom, którzy utrzymują, że istnieje jednak wiele par stosujących spółkowanie przerywane bez szkody, należy odpowiedzieć: Tak może być tylko w tych przypadkach, gdzie nie istnieje ..harmonijne, kwitnące współżycie seksualne”, o którym pisałem już na początku książki, że jest jednym z ,,czterech filarów gmachu małżeńskiego”, a ca!y gmach chwieie się lub dawno już się rozpadł.

Dla luęlzi pełnowartościowych pod względem seksualnym, systematycznie uprawiany stosunek przerywany oznacza niepełny wyraz ich małżeńskiej miłości oraz zagrożenie zdrowia psychicznego mężczyzny i kobiety.

Na zakończenie omawiania niezaspokajającego przebiegu spółkowania wróćmy jeszcze na chwilę do grupy przypadków przedstawionych na krzywej D. Omówiliśmy już zapobieganie tego rodzaju spólkowaniu. nie zadowalającemu kobiety: polega ono na odpowiedniej grze miłosnej i podniecającej

Tak jak wszędzie, również i tutaj aktualne-jest stwierdzenie, że „lepiej zapobiegać niż leczyć” Jednak „leczenie” – a zwłaszcza skuteczne leczenie – jest w tych przypadkach bardzo proste. Polega na stosowaniu środka zapobiegawczego nawet już po wystąpieniu zaburzeń. Jeśli spolkowanie doprowadziło do ejakulacji u mężczyzny bez wywołania orgazmu u kobiety, mężczyzna powinien kontynuować grę podniecająca i spowodować wystąpienie u niej orgazmu lub też – jeśli ma chęć i silę – podjąć nowe spolkowanie zakończone wytryskiem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>