Niebezpieczeństwa związane ze spółkowaniem podczas ciąży

Nie posiadamy jakichkolwiek danych, aby odpowiedzieć na pierwsze postawione pytanie. Nie mamy bowiem możliwości zbadania tego, jaki jest odsetek wydalenia płodu w następstwie spółkowania. Kto jednak dobrze zna kulisy ż.ycia małżeńskiego, może tylko powiedzieć: odsetek ten nie jest zbyt wysoki: w .przeciwnym razie liczba porodów przedwczesnych byłaby znacznie większa . Lekarskie doświadczenie poucza nas, że wspomniane niebezpieczeństwo jest największe w ciągu pierwszych trzech miesięcy oraz u pewnych grup kobiet

Bezwzględnie duża liczba poronień nie może służyć za żaden dowód. Jeśli nawet znaczna część z -nich powstaje w sposób wyżej opisany, to ogromna ich większość stanowi .poronienia sztuczne, które w pełni zaciemniają obraz. ' mających skłonność do poronień i porodów przedwczesnych. Nie . potrzeba wyjaśniać, że spólkowanie pod koniec ciąży zawsze zwiększa możliwość wystąpienia porodu w krótki czas po tym.

Wziąwszy wszystko pod uwagę nie można odmówić pewnej słuszności argumentom przemawiającymi przeciwko spół- kowaniu podczas ciąży. Jednakże niebezpieczeństwa związane ze spółkowaniem podczas ciąży są dość nikle, jeśli: kobieta jest zdrowa: macica jej nie wykazuje żadnych skłonności do przedwczesnego wydalenia zawartości (plamy powstałe z krwawień, kurcze): spółkowanie odbywa się z konieczną ostrożnością: unika się nadmiernego pobudzania narządów płciowych kobiety: oboje partnerzy przestrzegają jak największej czystości : unika się spółkowania w ostatnich (powiedzmy: czterech) tygodniach ciąży.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>