Nasienie mężczyzny

Polucje (zmazy nocne) są mimowolnymi wytryskami nasienia, występującymi zwłaszcza u młodych mężczyzn żyjących we wstrzemięźliwości płciowej – na skutek nagromadzenia się nasienia. Pojawiają się one co 2-3 tygodnie, lub nawet w każdym Lygodniu: w późniejszym wieku pojawiają się rzadziej. Występują zwykle podczas snu, któremu z reguły towarzyszą erotyczne marzenia senne. Ejakulacja wywołuje onromną rozkosz i uczucie zaspokojenia. Związek między zachodzącymi procesami w narządach płciowych oraz zjawiskami psychicznymi może w tych przypadkach polegać na tym, że napięcie baniek nasieniowodów (i pęcherzyków nasiennych?) wywołuje odruch erekcji i ejakuiacji, któreąo przebieg prowadzi do wystąpienia erotycznych marzeń sennych. Bvć może. iż kolejność jest inna. tj. napięcie w bańkach po- wodtnc pojawienie się erotycznych marzeń sennych, które z kolei wywołują ejakulację.

W każdym razie w procesie tym, przebiegającm w czasie snu. wodzimy działanie „popędu do odprężerla” w !ego najwyraźniejszej, czysto fizycznej loncie, lak ze można tu mówić chyba o „popędzie do opróżnienia”.

Nasienie mężczyzny wydalane jest w ilości 5 do 10 milili- trów, z których każdy zawiera ok. 60 milionów plemników. Przy szybko, po sobie następujących wytryskach obniża się ilość i jakość nasienia.

Tuż po wytrysku sperma jest zupełnie płynna, jednak szybko następuje jej koagulacja, a po upływie ok. 15 min. znowu upłynnienie. Gdy w końcu wysycha, staje się najprzód lepka, a potem tworzy na materiale białe, twarde plamy, które dają się zmyć łatwiej zimną niż ciepłą wodą. W wodzie tej, po /uayciu plam, można stwierdzić obecność plemników (ważne sądowych).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>