Metody mierzenia temperatury

Parę uwag praktycznych: każdego ranka kobieta – przed wstaniem z łóżka oraz zanim cokolwiek zje lub wypije – wkłada termometr pod język i trzyma go przez 5 minut. Polem odczytuje zmierzoną temperaturę i wpisuje ją do specjalnie przygotowanej tabeli. Tabelę cę rozpoczynamy oznaczaniem temperatury w pierwszym dniu każdego okresu, po czym na końcu okresu widzimy zawsze dwie fazy: od dnia, w którym rozpoczęła się miesiączka do połowy cyklu temperatura pozostaje na określonej wysokości, potem – po krótkim, przejściowym obniżeniu – wzrasla i pozostaje na wyższym poziomie aż do pierwszego dnia następnej miesiączki, w którym znowu opada na uprzedni, niższy poziom. Przyjmuje się, że obniżenie temperatury w połowie cyklu oznacza dzień owu- lacji, a następujący potom wzrost temperatury spowodowany jest aktywnością czynnościową ciałka żółLego, Jeśli w czasie c-yklu jajo zostanie zapłodnione – nie pojawia się miesiączka, oraz temperatura utrzymuje się na podwyższonym poziomie do końca czwartego miesiąca ciąży, po czym obniża się.

Przy pomocy metody mierzenia temperatury można więc ustalić nie tylko dzień, w którym u danej kobiety pojawia się owulacja, ale również to, czy występuje ona w ogóle. Jeśli do owulacji nie dochodzi, wówczas brakuje także typowych zmian temperatury w połowie cyklu .

Dokładne dane dotyczące wykreślenia krzywych temperatury oraz pobocznych czynników mogących wpływać na temperaturę ciała, znajdzie Czytelnik w wydawnictwach popularnych Towarzystwa Planowania Rodziny (przyp. red.).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>