Maxima potrzeb seksualnych

Wspomniane tu, wzmożone libido, następujące w 12-13 dniu po początku menstruacji, dalekie jest od tego, aby być staiym. Nie jest ono nawet częste. Jeśli na ogói mogę się zgodzić z Marią Stopes – oczywiście z pewnym zastrzeżeniem dotyczącym częstości tego zjawiska – że niektóre kobiety odczuwają nasilenie popędu do zbliżenia w dniach poprzedzających menstruację, muszę wyrazić sprzeciw, gdy chodzi o nasilenie tego popędu w okresie międzymiesiączkowym, bowiem od zapytywanych kobiet częściej otrzymywałem odpowiedzi, że w okresie tym libido raczej zmniejszało się , niż zwiększało.

Chętniej raczej mógłbym sic zgodzić z poglądem Marshalla, który mówi: „Okresem najsilniejszych potrzeb seksual nych jest na ogól ten, który następuje bezpośrednio po miesiączce’1. Wzmianki o zwiększeniu potrzeb seksualnych występującym tuż po miesiączce, a nierzadko jeszcze przed jej końcem, spotyka się w literaturze bardzo często (i to nawet już w starożytności),

W porównaniu do dni poprzednich. Aby uniknąć nieporozumień, chciałbym podnieść, że i ja ale tylko wyjątkowo rzadko – obserwowałem wzrost libido w 12-!4 dniu cyklu menstruacyjnego. Wspomniane maxima potrzeb seksualnych nie są jedynymi, jakie spotyka się u kobiet. Czasami kobiety podają jeszcze inny okres (np. w czasie menstruacji) zwiększenia się tych potrzeb. Kobietom tym można przeciwstawić inne, które zaprzeczają istnieniu jakiejkolwiek regularności nasilania się libido. Stanowią one większość – pomijając przedmiesiączkowe wzmożenie libido, które uważam za dość częste.

Reasumując muszę powiedzieć, że zaprzeczam istnieniu ogólnej regularnej okresowości odczuć seksualnych kobiety (oraz mężczyzny) w obecnym czasie i na naszym obszarze, natomiast – w przeciwieństwie do mężczyzny – potwierdzam u niektórych kobiet występowanie regularnych, przejściowych okresów wzmożenia tych odczuć.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>