Category Małżeństwo

Różnica wieku we współżyciu małżeńskim – kontynuacja

Spotyka się idealistów, którzy są zdania, że mężczyźni powinni się żenić młodo, co oczywiście samo przez się wyk’u- cza istnienie znaczniejszej różnicy wieku. Dawniej uważano, że przewodzenie, a nawet wychowanie żony pod względem seksualnym leży w rękach mężczyzny. Dzisiejsza młoda kobieta potwierdzi, że pogląd ten jest tylko częściowo słuszny, bo jej rola w dzieleniu wspólnych doświadczeń życiowych jest większa niż kiedykolwiek. Powodami przemawiającymi obecnie przeciwko małżeństwu młodocianych nie są braki doświadczenia seksualnego, lecz raczej niedojrzałość społeczna, materialna i psychologiczna.

więcej

Po pierwszym stosunku seksualnym

Ruchy te jedynie bardzo rzadko wystarczają do uzyskania orgazmu przez kobietę. Ponieważ istniejące wówczas podniecenie seksualne zostaje wygaszane przez czynniki psychiczne i fizyczne, oddziaływające w kierunku przeciwnym, szansa na uzyskanie zaspokojenia seksualnego kobiety podczas pierwszego spółkowania nie jest zbyt wielka.

więcej

Szybko przemijające obrzmienie piersi

Ogólnie znanym zjawiskiem jest obrzmiewanie piersi przed miesiączką, często przykro odczuwane przez kobietę. Nie należy tego jednak utożsamiać z opisanym przez Rosenburga przedmiesiączkowym powiększeniem elementów gruczołowych. Są to bowiem zupeinie różne procesy: przebiegają w różnym czasie, a poza tym obrzmienie może się pojawiać o wiele za wcześnie, abv mogło być zależne od rozrastania elementów gruczołowych.

więcej

Ułożenie kolankowa podczas seksu cz. II

Różnica kierunków staje się jeszcze większa, gdy tułów kobiety pochyla się ku dołowi oraz wtedy, gdy zwiększa się nachylenie żeńskiej miednicy. Różnica ta jest więc największa w położeniu kolankowo-łokciowym (barkowymi z podciągniętymi lędźwiami: w ułożeniu tym pochwa skierowana jest nawet nieco ku dołowi. Ponieważ przy tym dolna strona spojenia łonowego przesuwa się silnie ku tyłowi, łechtaczka zostaje silnie przyciśnięta do członka i styka się z jego dolną powierzchnią. W ten sposób osiągnięte zostaje pobudzenie łechtaczki przez ruchy trące członka, co w tym właśnie ułożeniu stanowi wyjątek przy stosowaniu pozycji drugiej.

więcej

Postawa siedząca przednia (vis a vis} – kontynuacja

Na ogół można uznać za takie samo bodżi e powstające przy postawie siedzącej, jak i przy postawie jeźdźca. Postawie siedzącej brak jest tylko bndźrów związanych z ułożeniem zgię tym. Nie ma to jednak zasadniczego znaczenia dla porównania wartości obu tych postaw. Natomiast większe znaczenie ma to. Że postawa siedząca w praktyce nie dostarcza tak wielu subtelnych i stopniowanych bodźców, oraz nie wzbudza tak Intensywnych odczuć, jak się to dzieje przy postawie jeźdźca.

więcej

Wrażliwość piersi

Oprócz powyższych, istnieją Inne miejsca uprzywilejowane dla biernego zmysłu dotyku, nie mające nic wspólnego z otworami ciała. Nie można przecież powiedzieć, że fałdy odgraniczające pośladki od zewnętrznej powierzchni ud (skóra znajdująca się tam jest nadzwyczaj seksualnie wrażliwa na lekkie dotknięcia) łub wewnętrzne powierzchnie ud – znajdują się w okolicy narządów płciowych lub odbytu, a są to niewątpliwie strefy erogeniczne. Podobnie nie można togo powiedzieć o strefach erogenicznych znajdujących się w pobliżu ostatniego żebra, na wstępującej części szczeki dolnej lub o tylnej granicy owłosionej skóry głowy,

więcej

Śluz znajdujący się w kanale szyjki macicy

Zachowanie się śluzu znajdującego się w szyjce macicy wykazuje odrębne różnice indywidualne. Współcześni seksuolodzy przyjmują, że śluz znajdujący się w kanale szyjki (czop śluzowy Kristełłera, „Kristeller”) zostaje wypchnięty w czasie orgazmu wskutek skurczu macicy, jednakże dzięki swej ciągliwej, lepkiej konsystencji nadal pozostaje w kontakcie ze ścianą szyjki. Zanurza się w masę spermy, zostaje obładowany plemnikami oraz znowu wciągnięty do szyjki, gdyż macica po skurczu ulega zwiotczeniu, jama jej poszerza się i wywiera działanie ssące. Niektórzy ginekolodzy przyjęli tę tezę bez zważania na ich codzienne doświadczenia świadczące o dużych różnicach, zwłaszcza ilościowych, zachodzących w śluzie szyjkowym oraz bez przebadania pod tym \vzg!ę: dem zjawiska orgazmu. Bowiem zjawisko to nie przedstawia się tak prosto, jak wyobrażają to sobie seksuolodzy. Jeśli nawet tego rodzaju zachowanie się czopu śluzowego sporadycznie może mieć miejsce, to jednak nie może być w ogóle mowy o wyławianiu plemników przez macicę za pośrednictwem wysuniętego języka śluzu.

więcej

Początek seksu – kontynuacja

Uderzanie pierwszych cieniutkich strumieni o przednią ścianę cewki moczowej – a więc początek odruchu – zwy- kle wystarcza do nagiego wzrostu podniecenia seksualnego i wywołania orgazmu. Rzeczywisty szczyt osiąga jednak orgazm w krótki czas potem, gdy w następstwie wzmożonego podniecenia odruch przybiera na sile, przez co bodźce, jakich doznaje mężczyzna, stają się znacznie silniejsze, a ponadto dochodzą do nich bodźce powstałe wskutek odruchowych skurczów' narządów płciowych kobiety, .

więcej

Argumenty za i przeciw społkowaniu podczas ciąży cz. II

Dalsze przeciwwskazanie stanowi podatność na uszkodzenie miękkiej, nabrzmiałej tkanki kanału rodnego kobiety, która w czasie ciąży jest o wiele większa niż podczas menstruacji. Zrozumiale jest, że w następstwie tego mogą powstawać podczas spólkowania małe pęknięcia, które – z powodu groźby krwawienia śluzówki, zranionej, a więc stanowiącej wrota zakażenia – mogą mieć większe znaczenie niż podczas menstruacji. Większe pęknięcia, powodujące dosłownie tryskania krwią ciężarnej, przedstawiają niebezpieczeństwo dla życia, przede wszyslkim wskutek wykrwawienia. Większe pęknięcia przy spółkowaniu podczas ciąży, o ile nie są wywołane nadzwyczajną brutalnością, zdarzają się jednak w praktyce niezwykle rzadko {co może być wynikiem istniejącego w tym czasie rozszerzenia pochwy oraz większej rozciągliwości jej ścian). Można uniknąć również maiych i najmniejszych uszkodzeń powstających najczęściej w obrębie wejścia do pochwy, gdy zachowuje się odpowiednią ostrożność oraz zważa się na oberność dostatecznej ilości śluzu umożliwiającego łatwe ślizganie się członka.

więcej

Czy można mówić o żeńskiej „ejakulacji”?

Zagadnienie to jest o tyle trudne, że istnieją pod tym względem róznice indywidualne. Jasne jest, że nie wchodzi tu w rachubę ejakulacja w sensie wydalenia nasienia, jak ma to miejsce u mężczyzny. Wyraz ten z reguły stosuje się jedynie zamiast terminu „orgazm”, bez ściślejszego określania, czy w ogóle dochodzi do wytrysku, a jeśli tak. to jaka jest jego zawartość. '

więcej

Preludium i gra miłosna

Pod pojęciem ..stosunek płciowy’’ rozumiemy całokształt czynności o charakterze seksualnym, dotyczących Judzi. Należy przy tym wyjaśnić, że wyrazem tym – nawet jeśli używam go bez przymiotnika – określam wyłącznie normalny stosunek płciowy między mężczyzną i kobietą. Fizjologicznym czynnościom seksualnym w małżeństwie doskonałym chciałbym dać okazję – unikając prndcrii, lecz zachowując prawdziwą skromność – wszechstronnego rozwoju we wszystkich możliwych kierunkach. .

więcej

Błona dziewicza – dalszy opis

Jeśli chodzi o sprężytość, należy zaznaczyć, że rozerwanie lej biony u kobiet nieco starszych nierzadko napotyka na trudności z powodu zbytniego stwardnienia tkanek. W odniesieniu do grubości błony chciałbym podkreślić, że także i ona podlega pewnym indywidualnym wahaniom. U podstawy (tzn. w miejscu, w którym biona dziewicza przechodzi w tylną ścianę po

więcej

Zespolenie płciowe – kontynuacja

Wraz z ustaniem wytrysku kończy się również orgazm (spazm rozkoszy, psychiczne rozładowanie), a odczucia z nim związane zanikają najpierw bardzo szybko, a potem nieco wolniej, aby wreszcie pozostawić po sobie uczucie zaspokojenia, odprężenia oraz spełnienia celu i pragnień.

więcej

Napletek

Miejscem, które okazuje się najwrażliwsze dia wywołania tych odczuć, jest dolna strona żołędzi, zwłaszcza okolica wę- dzidełka napletka (wędzidełko jest jeszcze wrażliwsze niż brzeg żołędzi, który pod tym względem zajmuje przecież miejsce uprzywilejowane]. Także i tutaj znajdujemy podobieństwo z łechtaczką, której dolna strona i wędzidełko stanowi najbardziej czule miejsce dla doznawania bodźców wywołujących rozkosz,.

więcej