Category Małżeństwo

Miesiączka – dalszy opis

Okres, który upływa między dwiema miesiączkami, liczony od początku jednej do począlku drugiej, wynosi zwykle 4 tygodnie. Istnieją jednak kobiety, u których miesiączka pojawia się regularnie co 26 łub 27 dni (a nawet co 3 tygodnie), oraz takie, u których następuje ona co 29-31 dni. U jed-

więcej

Różnica wieku we współżyciu małżeńskim

Jasne jest, że i tutaj decydującą rolę odgrywa wprawa i przyzwyczajenie. Muszę z tego wyciągnąć praktyczny wniosek, którego słuszność nierzadko potwierdza się w mojej praktyce lekarskiej, a który chciałbym przedstawić w postaci ostrzeżenia: radzę nie przyzwyczajać się żonie do wielkiej wydolności seksualnej męża, która u niego przecież nie może być trwała. Spotyka się niektóre kobiety, co prawda bez dużego temperamentu, które od czasu do czasu przeżywają z mężem okresy największych nasileń stosunków płciowych, doprowadzających do maksymałnej rozkoszy, a potem nie cierpią, gdy ustały szturmy miłosne, a nastał okres rzadkich slo- sunków. Oprócz nich spotyka się jednak inne kobietv, które raz przyzwyczajone do maksymalnych rozkoszy seksualnych nie chcą się z tym pogodzić, że po pewnym czasie muszą zmniejszyć swe wymagania. Wtedy mąż nie może się uporać z pożarem, który sam wzniecił, i musi wtedy wybierać między nerwowością żony ujemnie rzutującą na szczęście małżeńskie a własnym przewlekłym przeciążeniem seksualnym, które czyni z niego neurotyka osłabionego psychicznie i fizycznie. Często nie jest on w stanie dokonać wyboru z dwojga złego, w następstwie czego ujemne skutki dają o sobie znać w obydwu kierunkach. W każdym razie mężczyzna, który ożenił się z kobietą pełną temperamentu, czyni dobrze, jeśli w okresach własnej wzmożonej namiętności nie dostroi oczekiwań żony do zbyt wysokich tonów, aby później nie musiał zbyt drogo zapłacić za własną nieostrożność.

więcej

Anatomia sromu

Rozważając dalej anatomię sromu należy wspomnieć, że ta część, która znajduje się pomiędzy rozsuniętymi wargami sromowymi małymi, odgraniczona od tylu przez ich wędzidełko (irenuJurn labiorum, nr 17) nazywa się przedsionkiem pochwy (vestibulum vaginae). Jest on uwidoczniony numerem 11 na tabl. I. Znajduje się w nim właściwe wejście do pochwy (m- troitus vaginae, lekko punktowane, nr 13) częściowo zamknięte u kobiet, które nie miały stosunków płciowych, przez błonę dziewiczą, hymen – zaznaczoną małymi kreseczkami pionowymi i kropkami, nr 15), Bardzie) do przodu znajduje się w nim mniejszy otwór, stanowiący ujście cewki moczowej {ostium it/elhrae, duży ciemny punkt, nr 8).

więcej

Nasienie mężczyzny

Polucje (zmazy nocne) są mimowolnymi wytryskami nasienia, występującymi zwłaszcza u młodych mężczyzn żyjących we wstrzemięźliwości płciowej – na skutek nagromadzenia się nasienia. Pojawiają się one co 2-3 tygodnie, lub nawet w każdym Lygodniu: w późniejszym wieku pojawiają się rzadziej. Występują zwykle podczas snu, któremu z reguły towarzyszą erotyczne marzenia senne. Ejakulacja wywołuje onromną rozkosz i uczucie zaspokojenia. Związek między zachodzącymi procesami w narządach płciowych oraz zjawiskami psychicznymi może w tych przypadkach polegać na tym, że napięcie baniek nasieniowodów (i pęcherzyków nasiennych?) wywołuje odruch erekcji i ejakuiacji, któreąo przebieg prowadzi do wystąpienia erotycznych marzeń sennych. Bvć może. iż kolejność jest inna. tj. napięcie w bańkach po- wodtnc pojawienie się erotycznych marzeń sennych, które z kolei wywołują ejakulację.

więcej

Niezaspokajający przebieg spółkowania

Omówiłem obszernie stosunek przerywany (coitus interru- pius), ponieważ jego przebieg i skutki dla kobiety stanowią przykład nie zaspokojonego podniecenia seksualnego. Tym autorom, którzy utrzymują, że istnieje jednak wiele par stosujących spółkowanie przerywane bez szkody, należy odpowiedzieć: Tak może być tylko w tych przypadkach, gdzie nie istnieje ..harmonijne, kwitnące współżycie seksualne”, o którym pisałem już na początku książki, że jest jednym z ,,czterech filarów gmachu małżeńskiego”, a ca!y gmach chwieie się lub dawno już się rozpadł.

więcej

Popudzenie łechtaczki przy spółkowaniu

Piszę ,,w pewnych okolicznościach”, ponieważ od wielu okoliczności zależy, czy ten rodzaj pobudzeń rzeczywiście ma miejsce przy spófkuwaniu. Zależy to od: wielkości łechtaczki, stopnia rozwoju jej wędzidoika, od jej położenia (istnieją dość znaczne różnice indywidualne wynikające z tego. czy łechtaczka leży więcej ku górze i do przodu, na przedniej powierzchni spojenia tonowego, czy też głębiej, prawie pod łukiom łonowym), od kąta nachylenia miednicy, objętości członka, pozycji i ułożenia małżonków, a w końcu od rodzaju ruchów przy spółkowaniu.

więcej

Znaczenie preludium dla stosunku płciowego

Najważniejszym instrumentem w preludium stosunku płciowego jest mowa: jej najważniejszym tematem jest miłość. Działanie jej polega na autosugestii oraz na wzajemnej sugestii.

więcej

Psycholog James Douglas

Kobieta czterdziestoletnia w dzisiejsz.ych czasach jest jeszcze stosunkowo młoda. Jak słusznie podkreśla to psycholog James Douglas, nie jest ona „starsza”, niż kobieta trzydziestoletnia w ubiegłym stuleciu. Dopiero w wieku 45 lat, a nierzadko później (rozumie się, że dane te są schematyczne) zaczyna się ona „starzeć”. W międzyczasie nie obniżają się jej potrzeby seksualne ani sprawność seksualna: przeciwnie – zwykle stają się one mniej lub więcej spotęgowane.

więcej

Obrzezanie mężczyzny

Obrzezanie mężczyzny (tzn. stan po obrzezaniu) wydaje się wywierać istotny wpływ na zdolność do spółkowania. Nie chodzi tu o wpływ na potencję lub potrzeby seksualne, lecz. na wrażliwość żołędzi członka. Niełatwo jest ostatecznie rozstrzygnąć tę sprawę, gdyż u narodów, u których obrzezania dokonuje się ze względu na przepisy religijne, podlegają temu wszyscy mężczyźni, więc nie można dokonać porównań. Interesujące jest pod tym względem doniesienie Friedericiego, który pisze: „Czarni młodzieńcy spotykający się w osiedlach i na plantacjach często omawiają te sprawy między sobą i stwierdzają, że ci spośród nich, którzy są obrzezani, wykazują o wieie mniejszą wrażliwość żołędzi niż nieobrzezani. Obrzezani przytakują otwarcie, że potrzebują więcej czasu, aby osiągnąć ejakąlację niż nieobrzezani”. Fehlinger zaś sądzi, że: „Celem obrzezania jest prawdopodobnie przedłużenie aktu płciowego, gdyż żołądż pozbawiona przykrycia jest mniej wrażliwa niż przykryta”.

więcej

Duża wrażliwość brodawek

Na temat tego rodzaju dotykania mam bardzo wiele do powiedzenia. Zanim jednak do tego przystąpią, chciałbym wspomnieć o piersiach i brodawkach sutkowych, które – również jako specyficzno-seksualne narządy – znajdują szczególne miejsce w erotyzmie.

więcej

Metody mierzenia temperatury

Parę uwag praktycznych: każdego ranka kobieta – przed wstaniem z łóżka oraz zanim cokolwiek zje lub wypije – wkłada termometr pod język i trzyma go przez 5 minut. Polem odczytuje zmierzoną temperaturę i wpisuje ją do specjalnie przygotowanej tabeli. Tabelę cę rozpoczynamy oznaczaniem temperatury w pierwszym dniu każdego okresu, po czym na końcu okresu widzimy zawsze dwie fazy: od dnia, w którym rozpoczęła się miesiączka do połowy cyklu temperatura pozostaje na określonej wysokości, potem – po krótkim, przejściowym obniżeniu – wzrasla i pozostaje na wyższym poziomie aż do pierwszego dnia następnej miesiączki, w którym znowu opada na uprzedni, niższy poziom. Przyjmuje się, że obniżenie temperatury w połowie cyklu oznacza dzień owu- lacji, a następujący potom wzrost temperatury spowodowany jest aktywnością czynnościową ciałka żółLego, Jeśli w czasie c-yklu jajo zostanie zapłodnione – nie pojawia się miesiączka, oraz temperatura utrzymuje się na podwyższonym poziomie do końca czwartego miesiąca ciąży, po czym obniża się.

więcej

Stosunek przerywany a niebezpieczeństwo kobiety

Jeśli tego rodzaju nic zaspokajający przebieg stosunku płciowego występuje wyjątkowo, nie wyrządza żadnych szkód. Uczucie niezaspokojenia prędzej czy później zostaje usunięte i psychika wiara do stanu równowagi, tym bardziej że kobieta ma nadzieję na następny (lepszy) stosunek.

więcej

Jądro

Moszna podzielona jest na dwie części przez przegródkę, na którą przechodzą również włókna mięsne. W każdej części znajduje się jedno jądro wraz z najądrzem. Od zewnątrz odpowiada przegródce przebiegający pionowo szew, który ku tyłowi przechodzi na krocze, a ku przodowi – na dolną po- w:erzchnię członka.

więcej

Zespolenie płciowe

Preludium i gra miłosna osiągają swój cel, gdy dochodzi do spólkowania, które jest równocześnie szczytowym stadium stosunku płciowego. W idealnej postaci spólkowania – a na szczęście idea! w tym przypadku jest osiągalny – mężczyzna i kobieta biorą zupełnie jednakowy udział: stają się oni naprawdę jednością fizyczną i psychiczną.

więcej