Jama macicy

Aparat więzadłowy składa się z dwóch wiązadeł szerokich (figamenia lata), które spełniają rolę aparatu wieszadłowego. Zawierają one nieco włókien mięsnych i składają się z podwójnej fałdy otrzewnej, biegnącej od macicy do bocznych ścian miednicy małej, obejmując po obu stronach jajniki i jajowody. Funkcję aparatu podporowego spełniają przede wszystkim więzadta główne f/igamenta cardinalia), wiązadła krzyżowo-maciczne oraz powięzie łonowo-szyjkowe. Te ostatnie tworzą część tkanki łącznej występującej w całej miednicy i podpierającej znajdujące się w niej ważne narządy. Macica pozostaje na dodatek w swoim położeniu dzięki własnemu ciężarowi oraz wiązadłom obłym, które przyciągają ją do przodu.

Elastyczność tkanki może zostać łatwo uszkodzona, gdy aparat wieszadłowy zostanie rozciągnięty poza granice swej elastyczności. Dlatego szczególnie ważne jest, aby przeciwdziałać przekroczeniu tej granicy. Można to osiągnąć poprzez podpieranie dna miednicy, do której przyciskane są jej trzewia przez tłocznię brzuszną. Aby więc utrzymać narządy miednicy w ich normalnym położeniu, potrzebne są dwa czynniki: nie uszkodzony aparat wieszadłowy i nie naruszony, silny aparat podporowy (tzn. silna mięśniówka dna miednicy!. Obydwa te czynniki muszą ze sobą współpracować, aby utrzymać trzewia miednicy w nie naruszonym stanie.

Jama macicy (cavum uteri – kreski przerywane na tabl. II), która ma długość u pierwiastek ok. 7 cm, a u kobiet, które rodziiy – 8 cm, w przekroju strzałkowym (a więc odpowiadającym naszemu schematycznemu rysunkowi) jest wąska. W przekroju poprzecznym trzon macicy przedstawia przestrzeń trójkątną, której podstawa odpowiada dnu macicy. Wierzchołek tego trójkąta skierowany jest ku dołowi i leży w jamie kąta zagięcia między trzonem a szyjką macicy. Tworzy on tam bardzo wąskie (najwyżej 3 mm) przejście do kanału szyjki, który uchodzi do pochwy jako ujście macicy zewnętrzne (ostium uteri externum). Natomiast powyższe, wąskie przejście nazywa się ujściem macicy wewnętrznym (ostium uteri internum). W obu rogach podstawy trójkąta jama macicy poprzez wąskie otworki przechodzi w światła jajowodów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>