Jakie jest stanowisko protestantyzmu do antykoncepcji? cz. II

Wydaje mi się, że w kościele anglikańskim wyznawcy High Church zbliżają się pod tym względem do katolików, natomiast wyznawcy Low Church skłaniają się raczej do poglądów kalwinów. Sądzę zaś, że prawowierni amerykańscy protestanci bliscy są poglądom starych purytan.

Krótko mówiąc: „Protestant” w żaden sposób nie jest ogra …twierdzę, że małżeństwo bez miiaści zmysłowej jest czystsze… – tak wyraził to Steifen. – Istnieją również luteranie skłaniający się do tego rodzaju poglądów. niczany w swych działaniach seksualnych w małżeństwie przez wiarą łub przepisy kościelne, lecz zdany jest na własne sumienie. Jednak, to co podpowiada mu sumienie, zmienia się odpowiednio do kierunku wiary oraz indywidualności – od Ł pełnej swobody w zakresie granic normy aż do możliwie surowych ograniczeń.

Odpowiadając na postawione pytanie można stwierdzić, że1 jak przedtem już powiedziałem, małżeństwo doskonałe nie wchodzi w' rachubo dla wszystkich, klórzv swój spokój wewnętrzny lub nawet szczęście (gdyż i to jest możliwe, bo każda poważna ofiara nosi w sobie nagrodę) spodziewają się znaleźć w wyłącznym uduchowieniu życia i wyzwoleniu się z tego co ziemskie . Tym jednak, którzy nie hołdują takim krańcowym tendencjom, wykazałem, że reiigia i małżeństwo doskonałe nie stanowią sprzeczności, oraz że jedno i drugie może ich uszczęśliwić bez wywoływania konfliktów wewnętrznych szkodliwych dla zdrowia psychicznego. Jedno zastrzeżenie musi być przy tym uwzględnione: małżeństwo doskonałe musi być ujęte w swym prawdziwym sensie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>