Jak kształtuje się jego higiena?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy wpierw wyjaśnić, co to jest w-ydolność seksualna małżonków, oraz uzmysłowić sobie, w jaki sposób i w jakim stopniu wpływają na tą wydolność – i w ogóle na współżycie seksualne – różnorodne zewnętrzne i wewnętrzne warunki życiowe. Z czynników tycn sama już wyłoni się racjonalna, zdrowa regulacja zachowania seksualnego.

Przedtem jednak należy omówić wpływ, jaki wywiera aktywność seksualna na ciało i psychikę. Większość lego, co można by o tym powiedzieć, została już opisana w różnych miejscach poprzedniego rozdziału, nie potrzebujemy więc tego powtarzać. Dlatego ograniczę się tylko do krótkiego przypomnienia: Stosunek płciowy jako Laki ma zdecydowanie korzystny wpływ na kobietę:

Mówię ,,stosunek płciowy jako taki”. Upragnionym i najważniejszym fizjologicznym następstwem zespolenia seksualnego jest ciąża, która wywiera bardzo różnorodny wpływ na ciało i psychikę. Obok wywieranego przez nią wpływu korzystnego spotyka się i bardzo niekorzystny. Dopiero ciąża doprowadza narządy płciowe kobiety do najpełniejszego ich rozwoju i wydolności czynnościowej – a jednocześnie „uszkadza” je. Ciąża doprowadza cały organizm do najwyższej dojrzałości i wydolności – lecz przy tym i do zmian w czynnościach (np. w zakresie przemiany materii), które oznaczać mogą dodatkowe obciążenie ustroju. D!a zdrowo myślącej kobiety w końcu oznacza ona szczyt pragnień.

Jedno jest pewne: Wpływ myśli o ciąży odgrywa ogromną rolę przy stosunkach płciowych większości par. Stosunek płciowy może się odbywać w sposób niezahamowany dopiero wtedy, gdy okoliczności, w jakich się odbywa, pozwolą na uwolnienie się od tych myśli.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>