Jajnik (ovarium) – dalszy opis

Pęknięcie pęcherzyka nie oznacza zakończenia wyznaczonego mu zadania. Bowiem w ścianach jego dochodzi do silnego rozrostu komórek, przekształcających pęknięty pęcherzyk w twór gruczołowaty, mający kolor żółty – stąd też jego nazwa „ciałko żółte” fcorpus luteum).

Ciałko żółte wydziela hormony (przedostające się prosto do krwi), które wywierają duży wpływ na cały organizm, a prze- de wszystkim na błonę śluzową macicy. Jeżeli powstanie ciąża, to następuje dalszy rozrost ciałka żółtego, które pełni swoją rotą przez klika miesięcy. Jeśli nię dochodzi do zapłodnienia, to ciałko żółte – po krótkim okresie rozwoju – ulega zanikowi pozostawiając po sobie jedynie bliznę na powierzchni jajnika,

Ponieważ co cztery tygodnie dojrzewa tyiko jeden pęcherzyk, olbrzymia większość tych niezliczonych tworów osiąga tyiko nieznaczny stopień rozwoju nie mogąc w pełni się rozwinąć. Ulegają one zanikowi nie spełniając żadnej roli.

Jajniki są więc narządami spełniającymi rolę wewńątrzwy- dzielniczą jak i zewnątrzwydzielniczą. Wydzielanie zewnętrzne odbywa się okresowo (co 4 tygodnie). Wydzielanie wewnętrzne również w pewnej mierze jest okresowe (ponieważ kończy się w określonych łatach życia), jednakże uznajemy je za stałe.

Znaczenie czynności jajników dla odczuć seksualnych opisano już w rozdziale drugim. W następnym (IV) rozdziale rozważać będziemy ich wpływ na miesiączkę oraz cały organizm dojrzałej płciowo kobiety.

Falisty cykl przejawów życiowych w organizmie żeńskim a miesiączka

Zagadnienia, które obecnie będziemy omawiać, są bardzo trudne nie tylko dlatego, że są niezwykle skomplikowane, lecz przede wszystkim dlatego, że zawierają wiele szczegółów bardzo trudnych do zrozumienia oraz wiele takich, które nie zostały jeszcze wystarczająco poznane.

Mimo tego musimy spróbować objaśnić te sprawy w miarę możliwości, ponieważ nie tylko wiążą się z wszelkimi istotnymi przejawami zdrowia fizycznego i psychicznego kobiety, ale w dużym stopniu uzależniają je od siebie.

Jajniki mają podwójne zadanie: wytworzenie jaja (czyli żeńskiej komórki płciowej) oraz ochranianie go w dalszym jego rozwoju. Wiemy już dość dużo o spełnieniu przez jajnik jego podstawowego zadania: szczególnie przyczyniły się do tego mikroskopowe metody badawcze. Jednak i tutaj napotykamy trudności. Kiedy jajo zostaje wydalone? Czy dzieje się to w regularnych odstępach czasu? I w jakim stosunku wzajemnym pozostaje moment wydalania jaja (owulacji) do miesiączkowania, pojawiającego się co cztery tygodnie w macicy?

Miesiączkę obejmujemy rozmyślnie zakresem naszych rozważań, gdyż pojawia sic ona regularnie i jest oznaką, że nie doszło do powstania ciąży. Menstruacja zawsze i wszędzie odgrywa rolę aparatu kontrolującego dla kobiet i lekarzy, który wskazuje na przebieg najważniejszych procesów w narządach płciowych. My również chcemy użyć tego aparatu jako miernika czasu, według którego oznaczać będziemy zmieniające się w czasie fazy różnorodnych czynności narządów płciowych oraz wielu innych przemian w organizmie. Dzielimy więc życie normalnej, nieciężarnej kobiety na czterotygodniowe okresy, obliczając je w ten sposób, że zaczynają się one od pierwszego dnia menstruacji i trwają 28 dni, czyli do dnia, w którym pojawia się następna miesiączka.

Falisty cykl przejawów życiowych w organizmie żeńskim a miesiączka cz. II

W którym dniu pojawia sic owulacja? Tak brzmi pytanie, k óre postawiliśmy powyżej. Odpowiedź na nie ma wartość nie tylko teoretyczną. Ponieważ dzień, w którym jajo zostaje uwolnione (wydalone z jajnika), jest' najbardziej korzystny dla stosunku zapladniającego, starano się go zawsze oznaczyć. Udało się to dzięki licznym spostrzeżeniom uzyskanym w czasie operacji oraz dzięki dokładnej obserwacji kobiet, u których pęknięcie pęcherzyka można było w inny sposób wyraźnie rozpoznać.

Na początku każdego cyklu w obydwu jajnikach zaczyna się dojrzewanie większej ilości jaj. Jedno z nich dojrzewa jednak znacznie szybciej niż pozostałe, które zostają zahamowane przez pewne wydzieliny gruczołowe, tak że w każdym miesiącu dojrzewa w pełni zwykle tylko jedno jajo. Proces dojrzewania przebiega aż do określonego momentu w połowie między dwoma miesiączkami, w którym to czasie pęka pęcherzyk Grnafa i jajo przedostaje się do jajowodu, W jajowodzie pozostaje – jeśli nie zostaje zapłodnione – tylko 24 godziny, potem zanika.

Dokładny czas jajeczkowania jest różny u każdej kobiety oraz w każdym cyklu. Stale jest tylko to, że pojawia się ono 14 dni przed rozpoczęciem następnej menstruacji. Możemy powiedzieć, że jajeczko« anie odbywa się zwykle między 11 a 15 dniem cyklu, jednakże może podlegać wpływom, czynników zewnętrznych, np. chorobowych lub związanych z napięciem emocjonalnym: możliwe, że i pobudzenia związane ze stosunkiem płciowym mogą spowodować przedwczesną owulację.

Mimo że cykl przeciętnie trwa 28 dni, u wielu kobiet trwa on krócej lub dłużej. U kobiet, które mają cykl krótszy niż 28 dni, owulacja występuje odpowiednio wcześniej i vice verso. Wszelkie powyższe dane zostały potwierdzone nie tylko poprzez obserwacje pęcherzyków Graafa w czasie operacji chirurgicznych, lecz również poprzez regularne zmiany temperatury ciała w różnych fazach cyklu. Później to jeszcze omówimy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>