Jajnik jako narząd samodzielny

Obecnie używamy jako leków różnych kombinacji estrogenów z progesteronem, przy pomocy których można przedłużyć lub skrócić czas trwania cyklu. Syntetyczne, wytworzone w warunkach Iabora’oryjnych hormony, stosowane przez lekarza, wywierają nadzwyczaj dobry skutek w leczeniu nieregularności oraz innych zaburzeń miesiączkowania, W miarg stosowania leczenia hormonalnego odkryto, że bywają stany, w których jajo nie dojrzewa lub też nie zostaje wydalone z jajnika: płodność pojawia się jednak tuż po zakończeniu leczenia, a czasem nawet w zwiększonym nasileniu. Wynika z tego, że obecnie możemy kontrolować owula- cję: regularne, powtarzające się co pewien okres, stosowanie kombinacji syntetycznych estrogenów z progesteronem wywołuje regularne, cyklicznie występujące krwawienia, bardzo podobne do normalnej miesiączki. Równocześnie jednak w czasie tego leczenia nie pojawia się owulacja. tak że ciąża jest wykluczona.

Rytmiczne, cykliczne falowanie w organizmie kobiety może być więc wywołane sztucznie lub powstaje w sposób naturalny: zawsze jednak zależy ono od działania hormonów jajnikowych, tj. od estrogenów i progesteronu.

Na tym nie kończy się jeszcze całość zagadnienia. Dotychr czas rozważaliśmy jajnik jako narząd samodzielny, autonomiczny, W dużym stopniu taki on właśnie jest, lecz niecałkowicie. W organizmie nie istnieje bowiem żaden narząd, który nie byłby w jakimś stopniu od innych uzależniony, A więc i czynność jajników podlega wpływom innych narządów, przede wszystkim, oprócz tarczycy – wpływom przysadki mózgowej oraz śród mózgowia. '

I w końcu: dlaczego cykl trwa 28 dni? Dlaczego w pewnym okresie życia ustaje czynność jajnika? Takich pytań możne byłoby zadawać wiele – nauka jednak, nigdy nie może doć odpowiedzi na wszystkie pytania.

Tym bardziej więc należy robić użytek z tego, co na pewno wiemy. Małżonkowie mogą więc korzystać ze wszystkich powyższych moich wywodów. Przysadka mózgowa (hypophynia cerebr/J, gruczoł wewnąłrzwy- dzielr.iczy, znajduje się u podstawy mózgu, którego hormony wywierają duży wpływ, zwłaszcza na wewnętrzne narządy płciowe kobiety.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>