Jądro

Moszna podzielona jest na dwie części przez przegródkę, na którą przechodzą również włókna mięsne. W każdej części znajduje się jedno jądro wraz z najądrzem. Od zewnątrz odpowiada przegródce przebiegający pionowo szew, który ku tyłowi przechodzi na krocze, a ku przodowi – na dolną po- w:erzchnię członka.

Jądro i prącie leżą bardzo blisko siebie, W jądrze tworzą się komórki nasienne, przez prącie wydostają się one na zewnątrz ciała. Aby przedostać się z jądra do prącia, komórki te muszą przebyć długą drogę okrężną przez wnętrze ciała. Daje się to wyjaśnić historią rozwoju, z której wynika, że jądra pierwotnie znajdowały się w jamie brzusznej, a dopiero później zstąpiły do moszny. U wielu gatunków zwierząt proces ten powtarza się stale. Jądra umiejscowione są zwykle w jamie brzusznej, a zstępują do moszny jedynie w okresie rui. Przy omawianiu pewny cli sianow chorobowych mężczyzny, np. przepukliny, wspomnimy jeszcze o powyższym rozwoju.

Drogę, jaką obrało sobie jądro przy zstępowaniu z jamy brzusznej do moszny, znaczy przebieg powrózka nasiennego. Składa się on z nasieniowodu, naczyń krwionośnych oraz nerwów, i przechodzi przez położony ponad lukiem tonowym kanał pachwinowy, w doi do tylnego brzegu jądra.

Jądra, najądrza i nssieniowody są (każde osobno dla siebie) otoczone przez osłonki odpowiadające różnym warstwom ściany brzusznej, m. in, warstwie mięsnej, reprezentowanej przez wiązki mięśni, które mogą unosić jądra nieco do góry Unoszenie to następuje łącznie ze skurczami mięśni skóry moszny. To samo dzieje się w postaci typowego działania odruchowego, wskutek którego jądro po jednej stronie wyraźnie zostaje uniesione ku górze, gdy działa się na wewnętrzną powierzchnię uda siinytni i krńikoLrwaiymi bodźcami,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>