Category Idealna para

Dbanie o małżeństwo – kontynuacja

Powyżej poruszyliśmy pewien punkt, który ma duże znaczenie zarówno dla małżeństwa doskonałego, jak i zwykłego, lecz który jest charakterystyczny jedynie dla tego pierwszego, Teraz jednak wróćmy do Lypu małżeństwa, który stanowi przedmiot niniejszej książki, aby zastanowić się, czy we wszystkim co charakteryzuje małżeństwo doskonałe – tj. w poszerzeniu, ‚wzmocnieniu i wysubtelnieniu stosunków płciowych między małżonkami – obok korzyści w postaci większego szczęścia nie ma również stron ujemnych. Bowiem uczucie szczęścia wynikające z małżeństwa doskonałego byłoby zbyt drogo okupione, gdyby w innej dziedzinie obciążało równowagę psychiczną oraz spokój duchowy małżonków.

więcej