Harmonijnie przebiegające współżycie seksualne

Prawdopodobnie ma tu miejsce zsumowanie wszystkich czynników oddziaływających na naturalny przebieg stosunku, które zapewniają pełny, korzystny wynik, tj. rozwój całego ciała. Z tego wynika, że pominięcie wpływu jakiegokolwiek czynnika wywołuje pewne szkody, a w każdym razie stanowi pewien minus.

Czynniki psychiczne z pewnością nie zajmują tu ostatniego miejsca. Harmonijnie przebiegające współżycie seksualne wpływa na psychikę w szczególnie korzystny sposób. Czyni ono kobietę psychicznie dojrzalszą, oraz zapewnia jej spokój i pogodną równowagę.

Odnosi się to nie tylko do sumy wszystkich wrażeń i aktów składających się na harmonijnie przebiegające współżycie , seksualne, lecz i do każdego pojedynczego stosunku. Normal- nie przebiegające spółkowanie ma odświeżający i ożywiający wpływ na samopoczucie cielesne i psychiczne kobiety. Jeśli jednak pobudzanie trwa zbyt dlucjo łub jest zbyt intensywne, tak że paroksyzmy następują po sobie zbyt często i zbyt szybko, wówczas – zamiast dobrego samopoczucia – pojawia się zmęczenie i zniechęcenie, oraz uczucie osłabienia cielesnego i psychicznego. Gdy to zle samopoczucie trwa krótko, i nie powtarza się przy następnym razie – nie ma ono wiekszegc znaczenia. Jeśli jednak przeciąga się na kilkugodzinny okres spokoju oraz nie jest zjawiskiem jedynie wyjątkowo rzadkim, stanowi ostrzeżenie, że została osiągnięta lub nawet przekroczona granica wytrzymałości organizmu. Jeśli uczucia te utrzymują się do następnego dnia, stanowi to niezbitą wskazówkę do zachowania umiaru.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>