Fizjologia seksualna człowieka

Gruczoły te (podobnie jak wszelkie pozostałe gruczoły) wytwarzają–substancje chemiczne, które nie są wydalane na zewnątrz, lecz wchłaniane przez przepływającą krew-. Substancje te, nawet w minimalnych ilościach, wywierają nadzwyczaj silny wpływ na cały organizm lub na poszczególne jego części. Substancje wydzielane przez gruczoły płciowe (nawet jeszcze przed ich dojrzałością) mają zasadnicze znaczenie dla rozwoju całego ciała, narządów płciowych, specyficznych cech płciowych oraz różnorodnych czynności i właściwości. Przy opóźnionym rozwoju gruczołów płciowych lub przy całkowitym ich braku, np. po operacyjnym usunięciu ich w młodości (czego1 następstwem jest niedostateczne oddziaływanie tych wydzielin na rosnący organizm) wytwarza się, zamiast nor- malnego człowieka, typ kastrata. U kastrata stwierdza się duże różnice w rozwoju fizycznym i psychicznym, w przemianie materii – i to tym większe, im wcześniej i pełniej ustał wpływ gruczołów płciowych.

„Wewnętrzne wydzieliny’1 kobiecych gruczołów płciowych (hormonów) nadają zarówno rozwijającemu się, jak i dojrzałemu organizmowi znamiona specyficznie kobiece tak pod względem fizycznym, jak i duchowym, natomiast hormony wydzielane przez męskie gruczoły płciowe wpływają na powstawanie odpowiednich cech męskich'. Można to wykazać między innymi poprzez usunięcie gruczołów płciowych u zwierząt (zwłaszcza młodych)-oraz przeszczepienie im (z zachowaniem pewnej ostrożności) gruczołów płci odmiennej. Wówczas właściwości danego zwierzęcia, jego skłonności seksualne, jego próby zbliżenia seksualnego stają się zgodne z kierunkiem odpowiadającym gruczołom przeszczepionym. Podobnie zmienia się ciało oraz jego czynności i to w takim stopniu, w jakim pozwalają jeszcze na to warunki anatomiczne. Zresztą każdy mężczyzna i każda kobieta posiada pewne właściwości przeciwnej płci. Rozmiar ich jest różny i w żadnym przypadku nie jest wynikiem oddziaływania gruczołów płciowych. Ta właśnie mieszanka właściwości męskich i żeńskich ułatwia zrozumienie wieiopostaciowości istoty partnera małżeńskiego przeciwnej płci.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>