Fizjologia seksualna człowieka – kontynuacja

Właściwości seksualne, odczucia, skłonności oraz częściowo i czynności płciowe, zwłaszcza u dorosłych, nie są wyłącznie związane z czynnością gruczołów płciowych. Gdyby tak było, to ustanie czynności tych gruczołów pociągałoby za sobą natychmiastowe zmiany w powyższych funkcjach. W rzeczywistości jednak odczucia i czynności seksualne mają miejsce nadal u osób, u których nie działają już gruczoły płciowe !np. na skutek usunięcia lub choroby niszczącej gruczoł, lub też zmian wstecznych i zaniku fizjologicznego, który zdarza się u kobiet mniej więcej między 43 a 50 rokiem życia).

Prawdopodobnie gra tu pewną rolę – nawet przy funkcjonujących gruczołach płciowych – wydzielanie wewnętrzne innych gruczołów. W tym i w tamtym przypadku ważną rolę odgrywa też nabyte doświadczenie życiowe oraz nastawienie psychiczne do czynności seksualnych. Jeszcze ważniejsze wydaje się nastawienie psychiczne odziedziczone. Jednak i ono ma swoje podłoże w czynnościach gruczołów płciowych w procesie rozwojowym człowieka (i jego przodków).

Można więc stwierdzić, że popęd seksualny zakorzeniony był pierwotnie jedynie w gruczołach płciowych, natomiast u współczesnego dorosłego człowieka jest on zależny nie tylko od działalności gruczołów płciowych, tj. od zewnętrznego i wewnętrznego wydzielania, ale także i od nastawień psychicznych, nabytych i odziedziczonych.

Albert Moll w książce pt. ,.Untersuchungen über die Libido sexualis” dzieli popęd seksualny na dwie części składowe: popęd- konlrektacyjny i popod delumescencyjny. W zasadzie zgadzam się z nim, jednakże wolę używać pojęć bardziej zrozumiałych, a zarazem nieco uogólnionych. Zaznaczam przy tym, że pojęcia te w wielu miejscach pokrywają się wzajemnie i nie mogą być ściśle od siebie odgraniczone – dlatego nie należy ich rozumieć w znaczeniu konkretnym.

Conirec/are oznacza obmacywanie. Moll pod pojęciem tym rozumie dotykanie (osoby odmiennej płci). Ja” określam to jako przemożne, nie dające się opanować dążenie do zbliżenia się do osoby odmiennej płci, a więc mówią o (seksualnym) popędzie do zbliżenia,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>