Falisty cykl procesów życiowych kobiety

W okresie przedklimakterycznym (poprzedzającym okres przejściowy) zwykle zwiększają się potrzeby seksualne oraz rozkosz przeżywana w czasie aktu seksualnego. Często bywa tak i w okresie przejściowym, a w rzadszych przypadkach wzmożenie potrzeb i odczuć seksualnych utrzymuje się dluqo po zakończeniu tego okresu. Najczęściej jednak wzmożenie to jest przejściowe i powraca do poprzedniej normy. Pielęgnacja odczuć seksualnych diugo jeszcze je utrzymuje: podobnie jak narządy płciowe regularnie wykonujące swe czynności płciowe pozostają zdolne do nich, nawet wtedy gdy dochodzi do zmian związanych z podeszłym wiekiem (zanik faid pochwowych, zwiotczenie warg sromowych dużych). Jeśli mdnak brak jest bodźców seksualnych, wówczas odczucia seksualne w okresie menopauzy stają się siabsze i szybko zanikają, Narządy ptciow:e ulegają wtedy zanikowi (atiophia). Powtórzmy krótko ito. co powiedzieliśmy w powyższym rozdziale o współzależności zjawisk:

Istotę dojrzalej płciowo kobiety charakteryzuje falisty cykl jej procesów życiowych. Cykl falisty procesów, zarówno ogólnych, jak i miejscowych, rozgrywający się w narządach płciowych, zależy od okresowej czynności ciałek żółtych w jajniku. Rozrost, rozkwit i zanik ciałka żółtego zależny jest od narodzin (pęknięcie pęcherzyka Graafa), życia lub śmierci jaja.

Wspomnia’em już, że jajniki wydzielają dwie różne grupy hormonów: obok progesteronu – hormonu ciałka żółtego, wydzielane są jeszcze estrogeny. Te ostatnie działają na organizm w czasie trwania całego cyklu, w przeciwieństwie do progesteronu, który – jak widzieliśmy – wydzielany jest tylko w drugiej połowie cyklu. – psychicznej oraz powtarzającym się braku miesiączki, może mieć poważne następstwa, o których wie z doświadczenia każdy ginekolog i psychoterapeuta.

Przeciwieństwo do tego obrazu stanowią kobiety, które późno wyszły za mąż i których gorące życzenie posiadania dzieci nie zostało spełnione. Każdy brak miesiączki budzi w nich zarówno nadzieję, jak i fatalną obawę, że już ,,za późno”. Przy kilkakrotnym powtarzaniu się powyższych napięć psychicznych może dojść do dramatycznych sytuacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>