Ejakulacja

Końcowe odcinki nasieniowodu, które doprowadzają do cewki moczowej łączną zawartość obydwu baniek nasieniowodów oraz pęcherzyków nasiennych, mają tylko 2-2,5 cm długości. Przebijają onegruczoł krokowy w kierunku ukośnym i dośrodkowym oraz uchodzą gęsto obok siebie skupione na szczycie wzgórka nasiennego.

Ejakulacja, wytrysk ieiactihtlio) powoduje w końcu całkowite wydostanie się nasienia na zewnątrz. Stanowi ona cel, szczyt oraz właściwe zakończenie spółkowania. Omówimy ją obszernie w następnym rozdziale, a zwłaszcza związane z nią uczucia.

Na tym miejscu rozważamy ją dlatego, że nagromadzone nasienie u mężczyzny może się (na drodze wytrysku) wydostać w zupełnie fizjologiczny i niezależny od woli sposób – niezależnie od stosunku płciowego, jakichkolwiek bodźców erotycznych, a nawet bez wpływu raysli o treści seksualnej.

Jeśli wskutek sumowania się bodźców (natury mechanicznej, a więc pochodzących z obwodu, natury czysto psychicznej lub też wynikających wyłącznie z powstawania napięcia w bańkach nasieniowodów oraz w pęcherzykach nasiennych, jak’to się dzieje w powyższych przypadkach) przekroczony zostaje pewien próg pobudliwości, mięśnie gładkie tych czterech zbiorników odruchowo się kurczą i wyciskają zawartość, która cienkim, silnym strumieniem uderza o przednią ścianę cewai moczowej. W ten sposób, dzięki sile strumieni i ich odbiciu się od przedniej' ściany cewki moczowej zagwarantowane zostaje ścisłe zmieszanie się wszystkich wydzielin. W ten skomplikowany sposób w tym właśnie miejscu powstaje dopiero mieszanina wydzielin gruczołowych, zwana . nasieniem, '

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>