Ejakulacja może oddziaływać w dwojaki sposób

O wiele trudniej jest odpowiedzieć na pytanie, wT jaki sposób dochodzi do orgazmu u kobiety, i co właściwie się przy tym dzieje? Jest tak dlatego, że procesy zachodzące u niej są pod różn/mi względami bardziej skomplikowane, że wrykazuje ona indywidualne różnice (mieszczące się w granicach normy), oraz że bezpośrednia obserwacja jest trudna i dostępna tylko w wyjątkowycli przypadkach.

Przesuńmy na później odpowiedź na drugie pytanie i spróbujmy najpierw wyjaśnić, w jaki sposób dochodzi u kobiety do orgazmu wraz z należącymi doń działaniami odruchowymi. Przede wszystkim należy stwierdzić, że orgazm u kobiety wraz z całością objawów .fizycznych i psychicznych może występować zupełnie bez współudziału mężczyzny (u bardzo pobudliwej seksualnie kobiety może wystąpić orgazm kilkakrotnie jeszcze przed ejakuiacją mężczyzny).

Mimo że ejakulacja spermy nie jest czynnikiem niezbędnym, stanowi ona w czasie spółkowania jeden z najsilniejszych bodźców przyczyniających się do wywołania orgazmu u kobiety.

Ejakulacja może oddziaływać w dwojaki sposób: odruch końcowy u kobiety może być wywołane poprzez odczuwanie skurczów mięśni u mężczyzny (wyrzucających nasienie) lub poprzez odczucie uderzenia samej spermy o ściany pochwy.

Znaczenie psychiczne (świadome lub nieświadome) odczucia wytrysku jest w każdym razie bardzo duże: jest ono tym większe, im głębsza jest miłość żony do męża. Tworzy ono bardzo ważne ogniwo zamykające łańcuch wydarzeń. Kto zapomina o tym lub nie zważa na to – nie widzi tego zdarzenia w jego całej pełni i rozlicznych współ/ależnościach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>