Dzidzina niepatologiczna spółkowania

Spotyka się jednak przerwania i inne uszkodzenia normalnego przebiegu aktu płciowego, na skibek których dochodzi do znacznego, prawie przedorgastycznego podniecenia, jednakże bez przeżycia orgazmu. Ma to miejsce przy absolutnym lub względnie przedwczesnym ustaniu dopływu bodźców, powodującym brak zaspokojenia: nie dochodzi wtedy do psychicznego i cielesnego rozładowania, a napięcie utrzymuje się nienormalnie diugo. '

Ograniczmy się tylko do dziedziny niepatologicznej – w której, niestety, i tak jest zbyt dużo przypadków – a zobaczymy, że zaburzenia te spowodowane są wadliwą techniką mężczyzny łub jego egoistycznym zachowaniem się przy stosunku. Braki w zakresie techniki stosunku płciowego mogą być względne wówczas, gdy przebieg podniecenia seksualnego i odruchu jest zupełnie normalny u mężczyzny, jednakże dostarczone przez niego bodźce nie wystarczają kobiecie, która jest słabo pobudliwa (z powodu braku wyćwiczenia i doświadczenia lub, o wiele 'rzadziej, braku „temperamentu”). Mimo swej względności następstwa tych braków mogą być bardzo poważne. Takie właśnie, głupie i egoistyczne postępowanie mężczyzn, nastawione tylko na własne zaspokojenie, spotyka się, niestety, zbyt często. Opisałem je obszernie na początku niniejszej książki.

Warto przypatrzeć się graficznemu wykresowi, obrazującemu tego rodzaju nieprawidłowy przebieg spóikowania.' Jest przedstawiony na krzywej D, która – w porównaniu z krzywą C – jest ó tyle interesująca, że wyraźnie uwidacznia różnice między obu krzywymi’'.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>