Dotyk bierny

Dotyk bierny, odczucie, które powstaje w dotykanym miejscu ciała, również ma siedlisko w całej skórze i graniczących z nią częściach błon śluzowych. Oprócz tego, przy silnym dotyku mogą powstawać odczucia pokrewnie i związane z powyższymi na skutek pobudzeń płynących z głębszych warstw skóry i Jeżących pod nią narządów.

Jeśli chodzi o związki między biernym zmysłem dotyku a sfera seksualną, można powiedzieć, ż.e – przy istniejącym dobrvm nastawieniu psychicznym – podniety odbierane przez dotykane miejsce mogą działać seksualnie pobudzająco. Działają silniej, gdy dotykane jest odpowiednie miejsce, w odpowiednio urozmaicony sposób. Siła jego zależy również od fizycznej i psychicznej wrażliwości (które mogą wzrastać w następstwie ćwiczeń i nabywania doświadczenia).

Także i o tych podnietach będzie jeszcze mowa przy rozważaniu gry miłosnej (patrz rozdział 5). Tu wystarczy wskazać, że wprawdzie cała powierzchnia ciała jest wrażliwa na dotyk o charakterze seksualnym, jednakże istnieją miejsca szczególnie uwrażliwione, które oznacza się mianem sfer erogenicz- nych.

Warto wspomnieć, że charakterystyczną cechą tych miejsc jest to, że znajdują się w okolicach otworów naturalnych ciała. Jeśli przy tym nie zgadzam się z tymi autorami, którzy (Havelock Ellis i inni) twierdzą, że miejsca te znajdują się na pograniczu skóry i błon śluzowych (tylko brzegi warg mają to szczególne znaczenie), to jednak warto się zastanowić nad tym, że miejscami takimi są nie tylko okolice zewnętrznych narządów płciowych, lecz również odbytu, ust i nosa . W mniejszym stopniu dotyczy to bocznych okolic oczodołów oraz okolic przylegających do otworów usznych. W istocie, małżowiny uszne i brzeg ucha, a także płatek uszny, stanowią u wielu ludzi sferę erogeniczną. Jednakże dla osiągnięcia podniecenia seksualnego powstającego pud wpływem pobudzenia tych właśnie okolic zwykle potrzebne są silniejsze podniety, a zwlaszbza ssanie: podniecenie powstające w tych warunkach , może być za to bardzo silne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>