Doświadczenia w stosowaniu gry miłosnej

Należy zresztą powtórzyć, że przy pocałunku podniecającym odczucie rozkoszy u dostarczyciela uwarunkowane jest podnietami wyłącznie psychicznymi, związanymi z radością dawania oraz własnymi wyobrażeniami rozkoszy (nie przeszkadza to temu, aby podniety te były silne oraz doprowadzały do wystąpienia silnego podniecenia, erekcji itp.) – natomiast podniety odbiorcy, mimo swego składnika psychicznego, są przede wszystkim natury fizycznej.

A że tutaj – właśnie tutaj – najczęściej mężczyzna jest dawcą podniet, wynika ,to nie tylko z różnic psychicznych między mężczyzną a kobietą, lecz również z uprzednio opisanych różnic pobudliwości seksualnej, które istnieją dotąd, dopóki kobieta nie nabierze doświadczenia seksualnego.

Jeśli zdarzy się, że mężczyzna wykazuje słabszą pobudliwość, wówczas kobieta odgrywa aktywniejszą rolę w grze miłosnej – i co może być bardzo pożądane – stosuje z powodzeniem pocałunek podniecający. Konieczne jest przy tym położenie nacisku na ostrożne ( w sensie psychicznym) zachowanie się kobiety – a przynajmniej w okresie począLko- wym. Ale czy radzić jej zupełne powstrzymanie się od tych prób w okresie początkowym oraz przypominać, że niebezpieczeństwo przekroczenia granicy między najprzyjemniej- szym a najobrzydliwszym jest u kobiety o wiele większe niż u mężczyzny? Nie sądzę, aby by to to konieczne, gdyż ona to czuje i wie intuicyjnie.

Wszystko wygląda inaczej, gdy w przebiegu dłużej trwającego współżycia seksualnego dojdzie do obustronnego dostosowania się oraz wspólnie nabytych doświadczeń w stosowaniu gry miłosnej.

Pewna inicjatywa ze strony kobiety może wtedy stanowić jakąś odmianę w życiu miłosnym, przejawiającą się w tym, że nie tylko i nie zaw\sze mężczyzna spełnia rolę inicjującą, lecz przejmuje ją kobieta – przy czym nie potrzebuje ona ukrywać pewnej bojażni oraz naturalnego wstydu. Inicjatywa ta może być bardzo korzystna dla odczuć samej kobiety, a przez mężczyznę jest zawsze mile widziana.

Mniejsze lub większe znaczenie posiada gra podniecająca oraz pocałunek podniecający {jednostronny, naprzemienny lub czasem wzajemny) w przebiegu gry miłosnej. Zalety to – podobnie jak wiele innych odmian gry miłosnej – od skłonności małżonków do siebie, temperamentu, predyspozycji, zdolności, wyćwiczenia itp. Każdy mistrz korzysta w każdej grze z wszelkich możliwości i nie zaniedbuje niczego, aby ją udoskonalić i urozmaicić.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>