Dokonanie małżeństwa a zawarcie małżeństwa

Nie ma, niestety, żadnych co do tego wątpliwości, że taka siła istnieje, przynajmniej u człowieka. Pojawia się zwykle tam, gdzie popęd do zbliżenia traci siłę, i działa tym silniej, im większy był przedtem popęd do zbliżenia. Może ona przerodzić się w wyraźną wrogość i nienawiść. Dla małżeństw jest ona tym niebezpieczniejsza, że – przynajmniej w okresie słabego natężenia – nie jest dostrzegana ani uświadamiana.

Należy odróżnić dokonanie małżeństwa (matrimonlum consumere) od zawarcia małżeństwa (matrimanium conlrahere). Bowiem są to rzeczy tak różne, że nawet religie i państwa, które nie uznają rozwodów, pozostawiają możliwość rozwiązania małżeństwa – przez jego unieważnienie – w tych przypadkach, w których można udowodnić, że małżeństwo zawarte w myśl przepisów prawnych i kościelnych nie zostało w pełni [izycznie dokonane (poprzez podjęcie stosunku płciowego). wości wyższej, istnieje tylko jeden środek, który może uratować małżeństwo. Jest to wzmacnianie zawczasu seksualnej siły przyciągającej, która nie dopuściłaby w ogóle do pojawienia się siły odpychającej. Należy zapobiegać niezgodnoś- ciom w upodobaniach 1 skłonnościach seksualnych lub je zwalczać: ewolucja popędów u obojga małżonków powinna być utrzymywana na jednakowo wysokim poziomie.

Wszystko to jest możliwe, mimo że nie jest ło wcale łatwe Można to osiągnąć, gdy stale na nowo stosuje się miłosną grę zdobywającą, gdy kochający się małżonkowie wychodzą sobie jak najbardziej naprzeciw' pod względem seksualnym. Osiąga się to przez wzajemne dostosowanie się seksualne i wychowanie: przez naprzemienne uwodzenie się w sensie altruistycz- nym: przez podnoszenie na wyższy poziom techniki wzajemnego zaspokojenia seksualnego. Krótko mówiąc – to jest małżeństwo doskonale.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>