Długość życia plemników w narządach płciowych kobiety

Ruchy plemników w cieczy nasiennej i normalnych wydzielinach żeńskich narządów płciowych są samoistne. Nie wiadomo, czy znajdując się w narządach płciowych kobiety wykonują ruchy bezustannie, czy też okresowo odpoczywają. Ni° wiadomo też, czy celem uzupełnienia utraconej przy ruchach energii potrafią one wchłaniać pewne substancje z cieczy nasiennej lub wydzielin żeńskich, w obrębie których się zna}- dują. Możliwość takiego sposobu ich odżywiania, tj. poprzez otoczenie, w którym się znajdują, nie jest łatwa do wykazania. Okresowe przerwy w ruchach, a więc pauzy wypoczynkowe, również są do pomyślenia, gdyż – jak mówiliśmy uprzednio – mają one zdolność do poruszania się, lecz w ruch wprawia je dopiero domieszka określonych substancji. Wiemy, żł u zwierząt, np. u nietoperzy, które spólkują w jesieni, plemniki mogą przez całą zimę przebywać nieruchomo w macicy i dopiero na wiosnę zapłodnić dojrzewające wówczas jajo. Plemniki znajdujące się w spermie przechowywanej w cieplarce (zachowującej temperaturę ciała i zabezpieczającej je przed wyschnięciem) pozostają przy życiu przez S dni i w czasie tym wykonują nieustanne ruchy. Na tej podstawie można przyjąć, że wykonują także nieustanne ruchy w czasie, gdy znajdują się w środowisku żeńskim.

Długość życia plemników w narządach płciowych kobiety jest różna. Jedni przyjmują 24-36 godzin, inni zaś 8-14 dni. Ja sądzę, na podstawie praktycznych doświadczeń życiowych i analogii u wielu zwierząt, że – w przeciwieństwie do badan eksperymentalnych – żyją one raczej dość długo. Jednakże współcześni badacze uważają, że żyją one prawdopodobnie krótko i tylko przez kilka godzin mają zdolność do zapłodnienia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>