Czy można mówić o żeńskiej „ejakulacji”? cz. II

Zjawisko powyższe można czasem zaobserwować w czasie orgazmu spowodowanego pobudzaniem łechtaczki. Ze wzglę<- du na specyficzny rodzaj tego zjawiska nie można z pewnością ustalić jego częstotliwości. Zaobserwowanie go w czasie spółkowania jest bowiem niemożliwe. Jeśli zaś kobieta sama twierdzi, że miała „ejakuiację", oznacza to nic innego jak to, że przeżyta orgazm: a czy pi zy tym doszło do „wytryśnięcia' wydzieliny z gruczołów przedsionkowych, tego stwierdzić nie może ani ona, ani jej partner (przede wszystkim z powodu stosunkowo dużej objętości nasienia mężczyzny). Z punktu widzenia leleologicznego (celowości) wytrysk śluzu przedsionkowego w czasie orgazmu nie ma żadnego sensu – w przeciwieństwie do uprzedniego, poLrzebnego wydzielania, W końcu pewne jest również, że u wielu kobiet wykazujących normalne czynności seksualne „ojakulacja” się nie pojawia, mimo że stwierdza się ją u innych.

W czasie orgazmu możliwe jest pojawienie się innego rodzaju wydalania (nie wylryskiwani-a, ejakulacji) żeńskiego produktu wydzielniczeyo – a mianowicie z macicy. Prawdopodobne jest, że gruby czop śluzowy, który jest wydalany post cculum przez niektóre kobiety, może zostać podczas o:- gazmu wyrzucony z macicy. Możliwe jednak, że w tych przypadkach istniało patologicznie wzmożone wydzielanie śluzu (z reguły chodzi tu o żólLawo-ropiasly, zamiast przejrzysty lub co najwyżej bialawomętnawy śluz), gdyż typowe orgastyczne wydalanie śluzu z macicy ma zupełnie inny charakter.

Nie trzeba podkreślać, że obserwacja tego zjawiska w czasie spólkowania jest zupełnie niemożliwa. W tym względzie zdani jesteśmy na obserwację zachowania się macicy, a zwłaszcza jej części pochwowej, podczas orgazmu uzyskanego drogą pobudzania icchiarzki, pochwy (lub macicy), jednakże bez spólkowania. Sposobność do tego mamy jednak dość Tzadko. Liczne obserwacje poczynione przez badaczy w ciągu wielu lal !rozwalają mniej więcej na wyobrażenie sobie lego, jak zachowu y się macica podczas orgazmu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>