Ciałko żółte

Wykrycie wszelkich powyższych współzależności wymagało wiele prac badawczych. Wnioski z tych badań dają się uprościć i streścić następująco: bodźce chemiczne wychodzą- ce z podwzgórza (hypolłiaiamus, część mózgu) zapoczątkowują cały cykl regularnych przemian w organizmie kobiety. Aktywizują one przysadkę mózgową (hypophysis cerebri), gruczoł wewnątrzwydzielniczy znajdujący się w siodełku na podstawie czaszki. Przysadka zaś, w zależności od potrzeby, pobudza lub hamuje wytwarzanie hormonów jajnikowych.

Ciałko żółte wykonuje swoje zadanie w ściśle określony sposób: wydziela hormony wywołujące zmiany w błonie śluzowej macicy. Zmiany te mają umożliwić zagnieżdżenie się i odżywianie zapłodnionego jaja.

Pod wpływem ciałka żółtego błona śluzowa macicy zaczyna się rozwijać i – wychodząc ze stadium, w.którym jest cienka i mato czynna – regularnie rozrastać (bujać) osiągając stadium błony śluzowej ciężarnej. Na początku XX wieku Hiłsch- mann i Adler (Wiedeń) opisali poszczególne fazy tego bujania oraz zwrócili uwagę na jego znaczenie. Dużo później F. Driessen (Amsterdam), dzięki licznym i dokładnym badaniom mikroskopowym wyjaśnił w pełni powyższe zagadnienie.

Przed bujaniem zachodzi proces regeneracji, Rozpoczyna się on jeszcze w czasie menstruacji i trwa przez całą pierwszą połowę cyklu: potem dopiero przechodzi w fazę bujania (rozrostu), a w końcu w fazę sekrecji (wydzielania) trwającą przez drugą połowę cyklu i ustępującą dopiero wtedy, gdy rozpoczyna się menstruacja.

Glikogen jest jednym z produktów wydzielniczych błony śluzowej macicy

Miesiączka przejawia się miejscowo poprzez złoszczenie i zniszczenie dużej części wybujałej błony śluzowej oraz wydalanie krwistego płynu, mogące się wzmagać aż do odchodzenia prawie samej krwi. Dla całego organizmu miesiączka oznacza coś więcej, mimo że musimy ją rozpatrywać jako część jego ogólnej reakcji. Później omówimy ją szczegółowo.

Glikogen jest jednym z produktów wydzielniczych błony śluzowej macicy. Jest to substancja z pogranicza węglowodoru i cukru, mająca duże znaczenie jako ważny zapasowy środek odżywczy. Gromadzenie go w podłożu, które przeznaczone jest do zagnieżdżenia i odżywiania jaja, może być rozpatrywane jako przygotowanie do tych zadań. Wytworzenie g!i- kogenu w błonie śluzowej macicy wybitnie wzrasta w dru- gim dniu po rozpoczęciu tworzenia się ciałka żółtego, utrzymuje się przez cały czas funkcjonowania ciałka żółtego i obniża się natychmiast, gdy tylko rozpoczyna się jego zanikanie.

Leżące w oddaleniu narządy płciowe, piersi – również podlegają trzem cyklicznym stadiom falowania ciałka żółtego: wzrostowi, rozkwitowi i zanikowi. A. Rosenburg dowiódł tego na podstawie mikroskopowo-anatomicznych badań, wykonywanych w różnych fazach cyklu menstruacyjnego,.Podobnie jak zmiany zachodzące wr błonie śluzowej macicy, a towarzyszące działaniu ciałka żółtego, tak i opisane przez Rosenburga powiększenie elementów gruczołowych piersi uważa się za początkowe stadium zmian ciążowych.

Zadaniem każdego jaja opuszczającego jajnik jest – wyznaczone mu przez naturę – zapłodnienie. Dlatego za każdym razem zachodzą w organizmie zmiany, które mają umożliwić . zapłodnienie. Za każdym też razem następuje zniszczenie tych przygotowań, jeśli oczekiwany cel nie zostanie spełniony.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>