Bóle poporodowe

Jako wyjaśnienie musimy przyjąć zmiany, jakim pb zapłodnieniu podlega jajnik uraz jego czynności, a także towarzyszące temu przestrojenie w zakresie przemiany materii. (Tor. to, co powiedziano w rozdz. III-3J

Nie znika ono nawet przy pojawieniu się bólów poro „owych. Czy podnoszony przez wielu różnych autorów (w związku z badaniami przyczyn zakażenia połogowego) fakt stosunkowo częstego spóiko- wania na początku porodu może być przypisany nowemu nasileniu się libido? Nie uważani tego za wykluczone, mimo że lego rodzaju zjawisko wydaje się nam paradoksalne: jednakże na razie nie mojna o tym nic więcej powiedzieć. Większe znaczenie dla występowania spółkowania w tym czasie mają z pewnością komponenty erotyczne, którymi przepojone są uczucia ogarniające w tej sytuacji kochającą się parę – ból, obawa, szukanie pariechy, pragnienie jej udzielenia itd. (przypominam to, co powiedziano w rozdz, II-2). A więc nie jest to jedynie słuszne pospolite mniemanie, że spółkowanie takie oznacza nic innego, jak tylko przejaw brutalności i egoizmu mężczyzny oraz głupoty kobiety, którzy sądzą, żo będzie to miało korzysthy wptyw na przebieg porodu (szeroko rozpowszechnione wierzenie ludowe). Może ono być trafne w niektórych przypadkach, natomiast w innych bez wątpienia słuszno jest wyjaśnienie podane przeze mnie.

Zanim przejdziemy od potrzeb seksualnych popędowych do omówienia bardziej świadomych uczuć kobiety, warto zwrócić uwagę, że za szczęście kobiety uważamy fakt, należenia do tych kobiet, u których nie obniża .się znacznie libido w czasie ciąży.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>