Błona dziewicza

Przy niedostatecznej czynności tych gruczołów mogą powstawać trudności przy spółkowaniu, które można usunąć w sztuczny sposób. O wiele rzadziej zdarzają się przypadki, w których trudności polegają właśnie na nadmiernym wydzielaniu śluzu, czemu przeciwdziała zmniejszenie się siły i liczby bodźców podniecających podczas spólkowania. Specjaliści znają nawet dość dużo takich przypadków.

Podczas gdy o ujściu cewki moczowej fosiium urethrae) n!e potrzebujemy więcej mówić ponad to, że zwykle znajduje się ćó ono na niewielkim wzniesieniu oraz podlega dość dużym różnicom indywidualnym w zakresie kształtu i rozmiaru – szczególną uwagę należy poświęcić wejściu do pochwy (Jn- iroifus vtiginae).

Na pierwszym miejscu chodzi tu o częściowo zamknięte wejście do pochwy, czyli o bionę dziewiczą fiiymenj, Jest to twór, który w małżeństwie zwykle nie mu znaczenia. W zakresie kształtu i rozciągliwości biony dziewiczej istnieje dużo różnic indywidualnych. Z reguły stanowi ona pół- księżycowalą fałdę będącą przedłużeniem do przodu tylnej ściany pochwy. Nierzadko jednak spotyka się inne kształty: pierścieniowate, z dwoma otworami, a także sitkowate.

W normalnych warunkach błona dziewicza zostaje rozerwana przy pierwszym stosunku płciowym. W wielu przypadkach zostaje tylko naderwana, najczęściej w dwóch miejscach: na lewo i na prawo od tylu, czemu towarzyszy słabe, czasem silniejsze krwawienie. Rozerwanie to, które prawie zawsze powoduje słabszy lub silniejszy ból, odbywa się w jednyfn przypadku łatwiej, w innym trudniej. Jest to zależne (abstrahując od technicznych błędów popełnianych przez mężczyzn i dużej ięktiwości kobiety) od rozciągliwości, grubości i sprężystości błony dziewiczej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>