Argumenty za i przeciw społkowaniu podczas ciąży cz. III

To co uprzednio powiedzieliśmy o istnieniu osłabionych za- Tazków w narządach płciowych mężczyzny łub kobiety w związku ze spóikowaniem podczas miesiączki – w większym jeszcze stopniu odnosi się do spólkowania podczas ciąży. Jeśli w czasie ciąży pojawi się rzeczywiście zakażenie (jakiegokolwiek rodzaju) narządów płciowych kobiety, należy zawsze unikać pobudzania tych narządów przez spółkowa- nie.

Odnośnie rzekomego zapalenia cewki moczowej mężczyzny powstającego w wyniku zetknięcia się z wydzieliną pochwy ciężarnej, aktualne jest wszystko to, co omówiliśmy w związku z wydaliną miesiączkową. Widzimy więc, że – po wykluczeniu przypadków istniejącego zakażenia – jedynie pierwszej grupie przeciwwskazań przypisać musimy poważne znaczenie, ponieważ inne nie są istotne oraz mocją być łatwo usunięte,

Z zagadnienia niebezpieczeństwa spótkowania podczas ciąży’wyłaniają się dwa następujące pytania:

– 1. Czy duże jest niebezpieczeństwo wystąpienia porodu (względnie poronienia lub porodu przedwczesnego) po spół- kowaniu?

– 2. Czy prawdopodobne jest zakażenie połogowe po porodzie, poprzedzonym przez spótkowanie?

Musimy przyznać, że zakażenie takie zdarza się dość często. Wynika to ze statystyki Biibensa, która jednak jest zbyt mała, aby móc służyć za osiny dowod: poza tym dotyczy ona kobiet z określonych środowisk wielkich miast węgierskich, co do których (oraz ich małżonków) można mieć wątpliwości, jeżeli idzie o przestrzeganie czystości. Sądzę jednak, że niebezpieczeństwo zakażenia jest o wiele mniejsze dla par, które, nawykły do przestrzegania jak największej czystości narządów płciowych. .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>