Anatomia sromu

Rozważając dalej anatomię sromu należy wspomnieć, że ta część, która znajduje się pomiędzy rozsuniętymi wargami sromowymi małymi, odgraniczona od tylu przez ich wędzidełko (irenuJurn labiorum, nr 17) nazywa się przedsionkiem pochwy (vestibulum vaginae). Jest on uwidoczniony numerem 11 na tabl. I. Znajduje się w nim właściwe wejście do pochwy (m- troitus vaginae, lekko punktowane, nr 13) częściowo zamknięte u kobiet, które nie miały stosunków płciowych, przez błonę dziewiczą, hymen – zaznaczoną małymi kreseczkami pionowymi i kropkami, nr 15), Bardzie) do przodu znajduje się w nim mniejszy otwór, stanowiący ujście cewki moczowej {ostium it/elhrae, duży ciemny punkt, nr 8).

Po obu stronach ujścia cewki moczowej leżą maleńkie ujścia przewodów małych gruczołów śluzowych przedsionka (nr 9), oznaczanych również mianem gruczołów przycewko- wych. Ważniejszymi od tych słabo rozwiniętych narządów są duże gruczoły śluzowe przedsionka, nazwane od ich odkrywcy gruczołami Bartholiniego, które leżą po o”bu stronach wejścia do pochwy (nr 14). Produkują one zupełnie przezroczysty, rzadki, bardzo śliski śluz, który z reguły wydzielany jest tylko pod wpływem podniet seksualnych (zwłaszcza natury psychicznej). W zwykłych przypadkach .śluz ten, wydzielany w okresie gotowości cło stosunku płciowego i zmieszany ze śluzem, który w tych samych okolicznościach wydzielany jest przez cewkę moczową mężczyzny, wystarcza do uzyskania takiej śliskości wejścia do pochwy, która umożliwia prawidłowe spólkowanle.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>