Anatomia i fizjologia męskich narządów płciowych

Podobni? |ak fizjologię żeńskich narządów płciowych omówiłem wspólnie z ich anatomią, uczynią to również w odniesieniu do męskich narządów płciowych. Omówieniu tych zagadnień u mężczyzn poświecą o wiele mniej miejsca niż uczyniłem to u kobiet, ponieważ czynności płciowe u mężczyzny nie wywierają tak wszechopanowują- cego wpływu na organizm, jaki wywierają czynności narządów płciowych u kobiety.

O wewnętrznych narządach płciowych mężczyzny nie można mówić w taki sposób, jak uczyniliśmy to w odniesieniu do kobiety. Wprawdzie w obrębie jamy brzusznej znajdują się małe. z pewnością ważne twory, odgrywają one jednak rolę drugorzędną. Omówiliśmy je razem z narządami płciowymi zewnętrznymi. Natomiast obszerniej omówimy plemniki, będące produktem męskich gruczołów płciowych.

Na tabl. V przedstawione są schematycznie, w przekroju strzałkowym, narządy płciowe wraz z przy lega ją cynii narządami. Narządy parzyste są zakreślone liniami ukośnymi, przy czym są narysowane nie w przekroju Pozostałe narządy i tkanki są inaczej zakreskowane, lub uwidocznione na biało łub ca czarnoi są one przedstawione w płaszczyźnie biegnącej przez środek przekroju podłużneąo.

Są to więc narządy leżące po prawej stronie riała, które należy obje na tym rysunku wyobrazić jako lezące przed płaszczyzną przekroju. Parzyste są jądra ’testes, nr 18) z najądrzami: w tych ostatnich rozróżniamy głową (nr 17) i ogon |nr 22). Poza tym parzyste są nasieniowody (nr 15). których różne odcinki jeszc/e omówimy: pęcherzyki nasienne (nr 8): gruczoły Cowpera (nr 12) wraz z ich przewodami wyprowadzającymi. Nieparzyste są: członek (penis), moszna (scrofu/n, nr 23) i gruczoł krokowy (prostata, nr 91. Na rysunku nie widać poza tym drobnych tworów, me mających znaczenia dla praktyki życiowej – podobnie pominęliśmy je przy rozważaniu żeńskich narządów płciowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>